Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten avslutad – så gick det

En ensam Älg vandrar över en åker. Det är morgondimma i luften.

Foto: Mostphotos

Älgjakten i Dalarna är nu avslutad och Länsstyrelsen kan konstatera att strax över 5 000 älgar fällts i länet, att jämföra med det planerade jaktuttaget på 6 631 älgar. Under den gångna jakten var det bara ett av länets fjorton älgförvaltningsområden som klarade att nå sin målsättning för avskjutningen.

– Det ser ut som om länets älgförvaltningsområden kan ha överskattat storleken på sina respektive älgstammar och satt avskjutningsmålen för högt, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Den årliga observationsinventeringen som genomförs under jakten visar också på en fortsatt minskning av älgstammen, där återväxten i form av antal kalvar vid jaktstart minskar på de flesta håll i länet, oberoende av hur mycket rovdjur det finns just där. Trots tecken på dålig återväxt i älgstammen verkar många jaktlag ändå valt att skjuta en större del av de tilldelade vuxna djuren.

– Bristen på anpassning av avskjutningen efter rådande förhållanden riskerar att leda till en drastisk sänkning av älgstammen. I områden där älgstammen redan är låg och där rovdjuren tar sin andel av den årliga återväxten är risken stor att det inte går att bedriva jakt alls, fortsätter Jonas Nordström, och sådana områden har vi tyvärr redan idag.

Trots en minskande älgstam sker ingen generell minskning i skogsskador på tall. För hela länet ligger skadenivån på tall på 10 procent i treårsmedelvärde, där älgförvaltningsområdenas målsättning är 2 till 5 procent i årliga skador.

– Det blir allt tydligare att en omfattande sänkning av älgstammen inte med självklarhet leder till minskade skogsskador i motsvarande omfattning. I stället måste skogliga åtgärder för att öka mängden älgfoder utföras i större utsträckning än idag om älgförvaltningsområdena vill minska betesskadorna i de områden där älgstammen inte kan sänkas mer, säger Jonas Nordström.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet har nu inlett ett samarbete där man för gemensam dialog med utvalda älgförvaltningsområden för att minska risken för att fler lokala älgstammar blir så små att det inte längre går att bedriva någon jakt.

Om länets älgförvaltningsområden

Varje älgförvaltningsområde ansvarar för att upprätta en älgförvaltningsplan. Målet med planen är att förvalta älgstammen på ett hållbart sätt. I älgförvaltningsområdet sitter en älgförvaltningsgrupp som består av sex ledamöter, varav tre utses på förslag av markägarnas organisationer och tre på förslag av jägarnas organisationer. Till ordförande i älgförvaltningsgruppen utses en av de ledamöter som företräder markägarintresset, ordföranden sitter på den utslagsgivande rösten i gruppen. Varje älgförvaltningsområde innehåller mindre älgskötselområden och licensområden för älg.

Kontakt