Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat inrättas i Mora kommun 

Trädstammar i barrskog.

Skogen domineras av gran. Foto: Carl Lehto.

Ett nytt naturreservat inrättas i Mora kommun. Södra Blecksbergets naturreservat domineras av barrskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Här trivs många hotade arter, så som vedlevande svampar och tretåig hackspett.

Naturreservatet ligger norr om Våmhus, nästan på gränsen till Älvdalen, vid foten av berget Södra Blecksberget. Här är marken kuperad, vilket försvårat för skogsbruk. Istället har skogen, som domineras av gran, fått utvecklas fritt.

– Den döda veden är viktig för många olika arter, förklarar Kristin Persdotter.

Här finns exempelvis de vedlevande svamparna rosenticka, ullticka och doftskinn. Svamparna växer på grova lågor av gran, det vill säga granar som dött och fallit till marken. På stubbar och lågor har även hittas stjärntagging, vilket är en art som kräver kraftigt murken ved. Tretåig hackspett, även den en art som behöver gott om döda eller döende träd för att trivas, vistas i området.

Träd i olika åldrar

Reservatet domineras av gran, med inslag av tall. Skogen har eldhärjats historiskt, och de flesta träden är ungefär 130 år gamla. Samtidigt finns stor variation, med många yngre granar som vuxit upp under senare år.

Stigar saknas

Södra Blecksbergets naturreservat saknar stigar, och ligger ganska avsides. Det finns idag inga planer på att göra området mer tillgängligt. En bilväg leder dock fram till reservatet. Det är möjligt att ställa bilen vid sidan av vägen och vandra in.

– Den här skogen är ganska orörd, och därför spännande att vandra i. Men man ska tänka på att marken är kuperad, med mycket död ved, säger Kristin Persdotter.

Läs mer om Södra Blecksbergets naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt