Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu avverkas granskogen i Bromsbergets naturreservat – för att lämna plats åt ädellövskog

Avverkade trädstammar ligger på marken i en skog.

Såhär ser det ut i delar av Bromsbergets naturreservat under vintern. Foto: Anders Heurlin.

Under vintern avverkas granskog i Brombergets naturreservat, i Smedjebackens kommun. Syftet är att tillåta den ädellövskog som tidigare fanns i området att åter breda ut sig. Men det kan dröja 100 år innan skogen är helt återställd.

I Bromsbergets naturreservat finns vackra hassellundar. Men en gång i tiden var lövskogen betydligt mer vidsträckt, med ädellövträd så som ek, alm, lind, lönn och kanske ask. Denna skog avverkades på 70-talet. Istället planterades gran, i syfte att bedriva skogsbruk. 2011 bildades Bromsbergets naturreservat. Nu ska den 50-åriga granskogen i reservatet, som brer ut sig på ungefär två tredjedelar av ytan, avverkas.

– Det här är en ganska stor åtgärd. På cirka 18 hektar kommer gran att avverkas, vilket betyder att det kommer att finnas stora ytor som kan upplevas som kala, säger Anders Heurlin, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ädellövskogen tidigare vanlig i Dalarna

Tidigare har det funnits betydligt mer ädellövskog i Dalarna. Men under 1900-talet förändrades landskapet till följd av skogsbruket. Att ädellövskogen i Bromsbergets naturreservat nu återställs ska gynna den biologiska mångfalden.

– Många hotade arter är knutna till ädellöv. Det handlar om insekter, fåglar och växter som länge varit på tillbakagång i Sverige, säger Anders Heurlin.

Det kommer dock att dröja innan de riktigt höga naturvärdena uppstår i den nya skogen, vilket beror på att många arter är beroende av gamla träd och död ved för att trivas. Runt 100 år kan det ta.

Avråder från att besöka naturreservatet

Under vintern, då avverkning pågår, avråder Länsstyrelsen från att besöka Bromsbergets naturreservat. Till våren är dock besökare åter välkomna. De grönskande hassellundarna torde då locka, snarare än de avverkade ytorna.

Hassellundar om våren.

Om våren är det trevligt att besöka hassellundarna i Bromsbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss