Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna avlyser licensjakten efter varg i jaktområdet Tinäset

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Idag avlyser Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna jakten i jaktområdet Tinäset. På grund av att inga fler vargar för närvarande verkar befinna sig i området väljer vi nu att avlysa jakten. Skulle ny information komma vid DNA-undersökning av de fällda vargarna kan jakten återupptas.

Den 22 september 2022 beslutade Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna om licensjakt efter varg i reviret Tinäset som är beläget söder om Storvik och som går in i båda länen. Beslutet omfattade jakt efter 8 vargar. Som grund till beslutet låg kunskap om vargreviren inhämtad under föregående års (2021/2022) inventering. Enligt den inventering som genomfördes då fanns det en familjegrupp i området.

Varför avlyser Länsstyrelsen jakten?

Länsstyrelserna har under pågående inventering kunnat kvalitetssäkra att två stationära vargar funnits i det beslutade jaktområdet. Hittills under licensjakten har två vargar fällts i jaktområdet och länsstyrelsen bedömer att det är de två vargar som funnits där under hösten/vintern. Jaktledningen i området och Länsstyrelsens fältpersonal vittnar om att det efter att de två vargarna fällts saknas nya spår i jaktområdet. Då reviret omges av andra revir finns en risk att vargar som inte tillhör det ursprungliga reviret vandrar in i området. Länsstyrelserna avlyser därför jakten.

Skulle det visa sig att det inte är de tidigare kända vargarna som fällts eller att vargar från det utpekade reviret uppehåller sig i området och det kan bekräftas genom DNA finns möjlighet att jakten kan återupptas,

Jakten i Almhöjden fortsätter

I länets andra jaktområde, Almhöjden, pågår fortsatt licensjakten efter varg. Tre av de sex tilldelade vargarna är fällda där.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss