Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppstart för Vindkraftarena Dalarna

Vyer över gröna skogar, himelen är blå. På flera ställen står vindkraftsnurror.

Foto: Jan Lipka

Under 2022 har Länsstyrelsen arbetat med att skapa en samlande kraft för vindkraft i Dalarna, samt att underlätta för näringslivet att ta del av pågående vindkraftsprojekt. Förra veckan samlades vindkraftsbolag med verksamhet i Dalarna, kommuner och organisationer för att sammanfatta arbetet som bedrivits under 2022 och för att diskutera framtida insatser.

Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna, Hela Sverige ska leva Dalarna och Samarkand2015. Intresset för satsningen har varit stort, vilket också märktes under slutkonferensen. Det finns nu ambitioner att fortsätta insatsen i form av en nybildad vindkraftsarena för Dalarna.

Det var ett väldigt tydligt budskap från vindkraftsbolag, kommuner och organisationer att en samlade kraft för vindkraft behövs och att den bör vara så oberoende som möjligt. säger Jakob Ebner, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vindkraftarena Dalarna

Syftet med den nya satsningen är att stärka näringslivet och skapa en mötesplats för att informera och diskutera vindkraft på ett neutralt och faktabaserat sätt med beslutsfattare och de som berörs av vindkraftutbyggnad. I ett första steg kommer Vindkraftarena Dalarna att arbeta med att vidareutveckla leverantörsplattformen DalaVindkraft. För övriga delar behöver finansiering från en oberoende part säkras innan verksamhet kan starta.

Med den här satsningen vill vi bidra till att debatten är saklig och att det regionala näringslivet ska kunna vara del av leveransen vid beslutade etableringar av vindkraft. Dalarna är i stort behov av förnybar el och mer effektiv användning av energi. En hållbar utbyggnad av vindkraft är en viktig komponent för fortsatt utveckling av Dalarnas näringsliv, fortsätter Jakob Ebner.

Om projektet Innovationsnod Vindkraft Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har fått medel från Energimyndigheten för att skapa en samlande kraft för vindkraft i Dalarna och att underlätta för näringslivet att ta del av pågående vindkraftsprojekt i länet.

Projektet har tillsammans med Region Dalarna och utvecklingsbolaget Samarkand2015 arbetat med att utveckla en plattform där företag kan registrera sig som leverantörer till pågående vindkraftsprojekt i Dalarna. Just nu byggs flera vindkraftsparker i länet och plattformen ger företag och kommuner nya möjligheter att utvecklas och växa. Genom samarbete med bygdeutvecklingsorganisationen Hela Sverige Dalarna har projektet även byggt upp en funktion som ger lokalbefolkningen möjlighet att diskutera vindkraft med en oberoende part och få information om rättigheter och möjligheter i samband med vindkraftsetableringar.

Innovationsnod Vindkraft Dalarna Länk till annan webbplats.

Kontakt