Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vilkesbacka blir byggnadsminne – ung konstnärinna bodde i huset

Målade blommor på en vägg.

Foto: Olle Lind.

Vilkesbacka bergsmansgård i Aspeboda förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. I den anrika gården finns vackra väggmålningar bevarade från 1770-talet. Bakom målningarna står troligen den då mycket unga konstnären Maria Catharina Polheimer.

Bergsmansgården har anor tillbaka till medeltiden, men den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes cirka 1748-49. Några år senare, 1755, övertogs gården av Anders Polheimer. Det är hans dotter, Maria Catharina Polheimer, som tros ha målat de vackra blommorna i östra kammaren. Hon var då bara 16-17 år gammal.

– På den tiden kunde man inte som kvinna studera vid Konstakademien, men Maria Catharina blev vad som kallades agrée. Det betyder att hon inte var en fullvärdig ledamot, men ändå ansågs verka i akademiens anda. Så småningom ägnade hon sig åt kvalificerade broderier, som var som små konstverk, berättar Olle Lind, antikvarie vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Blommorna skyddas

Att Vilkesbacka nu byggnadsminnesförklaras betyder att Polheimers blommor bevaras för eftervärlden. Väggmålningarna är en viktig anledning till att Vilkesbacka bergsmansgård anses värd att skydda som byggnadsminne, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan få. Men också i övrigt är Vilkesbacka ett välbevarat exempel på byggnadskulturen i Kopparbergslagen vid mitten av 1700-talet. Ett annat exempel på det är förstukvisten, som är prydd med korintiska kolonner, vilka bär upp ett utsmyckat gavelfält. Sannolikt har förstukvisten funnits där sedan byggnaden uppfördes. Panelen på huset har dock tillkommit under 1900-talet. Under den är byggnaden timrad.

Känt från tv-program

Vilkesbacka bergsmansgård förblev i familjen Polheimers ägo till 1905. Idag ägs den av en familj som sätter stort värde på byggnadens historia. Det var familjen som kontaktade Länsstyrelsen och väckte frågan om byggnadsminnesförklaring. Gården har även tidigare rönt en del uppmärksamhet: Under 2021 ägnade SVT:s Det sitter i väggarna ett helt program om gården. Den som är nyfiken på gården kan därför surfa in på svtplay.se, och söka på Vilkesbacka bergsmansgård.

Celeber familj

Intressant kuriosa är att Maria Catharina Polheimers farfars bror var den kände uppfinnaren Christopher Polhem, som under en tid var chefskonstruktör vid Falu Gruva.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss