Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Dalarna

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

1 mars 2023 börjar nästa års licensjakt efter lodjur i Dalarna, jakten får som längst hålla på till 31 mars. Under jakten får högst 17 lodjur fällas. Av de lodjur som fälls får högst 7 lodjur vara honor.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om licensjakt efter lodjur 2023. Under jakten får 17 lodjur fällas i Dalarna (med reservation för att jakten avbryts om sju honor fälls). Under 2022 års jakt fick åtta lodjur fällas. Skillnaden beror på att lodjurspopulationen har ökat enligt de inventeringar som genomförts.

Lodjuren har blivit fler i Dalarna och för att nå länets uppsatta förvaltningsmål har vi ökat tilldelningen vid kommande licensjakt, berättar Erik Matsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Jakten avbryts om sju honor fälls

Med syfte att skydda lodjurens reproduktionsförmåga inför Länsstyrelsen en så kallad honkvot; av de lodjur som fälls får högst 7 lodjur vara honor som väger över 14 kilo i levandevikt. Kring en tredjedel av alla fällda lodjur brukar vara honor, men som en extra säkerhet avbryts jakten om sju honor fällts.

Viltförvaltningsdelegationens övergripande beslut

Viltförvaltningsdelegationen beslutade vid ett möte den 29 november 2022 att jakten efter lodjur ska tillåtas i hela länet. Det beslutades också att genom en områdesindelning styra jakten så att det får fällas ett större antal lodjur i vissa områden länet. Dit hör områden där tätheten av lodjur är som störst, områden med hög täthet av tamdjur samt till områden där skador har uppstått eller riskerar att uppstå vilket också inkluderar renskötselområdet.

Beslut och kartor

På vår webbplats finns kartan som visar södra respektive norra jaktområdet för 2023 års licensjakt på lodjur. Antalet lodjur som får skjutas per område framgår i beslutet.

Licensjakt efter lodjur i Dalarnas län 2023

Så följer du jakten

Det finns en automatisk telefonsvarare med telefonnummer 010-225 04 70 där den som är intresserad kan få information om antalet fällda och kvarvarande lodjur. Det finns även information på Rovbases webbsida www.rovbase.se – där läggs de fällda lodjuren in löpande och det går att se var lodjuren har skjutits i länet.

Kontakt