Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vilda pollinatörer minskar i antal – men trivs relativt bra i Dalarna

Bi suger nektar från blomma.

Vialsandbiet trivs i Dalarna, visade det sig vid Länsstyrelsens inventering. Foto: Dan Mangsbo.

Vilda pollinatörer, så som humlor, fjärilar och skalbaggar, är livsviktiga för oss människor. Ändå minskar de i antal globalt. De senaste tre åren har Länsstyrelsen arbetat med att samla in och sprida kunskap om vilda pollinatörer i Dalarna. Det visar sig att de trivs relativt bra här.

Satsningen på vilda pollinatörer har varit möjlig genom finansiering från Naturvårdsverket. En viktig del har handlat om att ta reda på hur de vilda pollinatörerna har det i Dalarna. Lovisa Sundström, naturvårdshandläggare, berättar att man i första hand har inventerat områden som det tidigare har saknats kunskap om.

– I vissa fall har vi blivit glatt överraskade. Där har det funnits fler pollinatörer än vi hade räknat med.

Handläggarna har också upptäckt flera nya arter som man tidigare inte sett i Dalarna. Vissa har troligen dykt upp här som en följd av det varmare klimatet. Klimatförändringarna leder samtidigt till att andra arter får det svårare. Till exempel finns några arter av humlor som lever i fjällen. De är anpassade för låga temperaturer, och kan på sikt komma att dö ut i Dalarna.

Små åkrar gynnsamt för pollinatörer

Av de 3000 vilda pollinatörer som finns i Sverige är många hotade. Att rädda dessa arter är viktigt, men lika viktigt är att de mer vanliga arterna finns i stort antal. Oavsett art, är det tillgången till bostäder och mat som avgör om pollinatörerna trivs. De flesta vildbin har sina bostäder i sandiga marker där de kan bygga gångar. Sådana sandiga marker, och mat i form av nektarrika växter, finns det gott om på flera håll i Dalarna. Över huvud taget är Dalarna en plats där vilda pollinatörer trivs relativt bra. Jämfört med många andra delar av Sverige, är åkrarna mindre här. Därför finns många så kallade brynzoner – övergångar mellan jordbruksmark, betesmark och skogsmark.

– Det är det här landskapet som vi behöver värna för att de vilda pollinatörerna ska fortsätta att trivas. Då får vi också mycket bär i skogen, konstaterar Lovisa Sundström.

Låt gräsmattan blomma för pollinatörerna

Men även i Dalarna behövs insatser för att gynna de vilda pollinatörerna. Exempelvis kan markägare åter börja sköta den ängsmark som vuxit igen eller klippts med gräsklippare. Privatpersoner kan låta blommorna på gräsmattan stå, eller se till att ha växter som blommar även under våren och hösten. Länsstyrelsen har arbetat med att sprida kunskap om dessa insatser, till exempel i möten med kommunekologer. Nu avslutas den riktade satsningen på vilda pollinatörer, men det betyder inte att arbetet är över, berättar Jens Montelius Risberg, naturvårdshandläggare.

– Vi har ett mycket bättre kunskapsläge om vilda pollinatörer nu, vilket gör att vi på Länsstyrelsen kan fortsätta med insatser för att gynna dem, tillsammans med andra aktörer i länet, säger Jens Montelius Risberg.

Kontakt