Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med Dalarnas viltförvaltningsdelegation

I tisdags hade Dalarnas viltförvaltningsdelegation möte. För landshövding Helena Höij var det första gången hon deltog, hör henne berätta om viltförvaltningsdelegationens arbete och tisdagens möte i en kort film.

På agendan

På agendan för mötet stod bland annat resultaten från årets licensjakt på björn och björninventeringen. Under mötet fattades det också beslut om övergripande riktlinjer för licensjakten på lodjur 2023. Tanken med viltförvaltningsdelegationen är att beslut, så långt det är möjligt, ska fattas närmare de människor som är berörda och därmed skapa lokal förankring.

För mig var det första gången jag deltog på ett möte med viltförvaltningsdelegationen och jag ser fram emot fortsatta bra diskussioner där vi hjälps åt att bygga både bred och djup kunskap kring de viktiga frågor som vi hanterar inom ramen för Dalarnas viltförvaltning, säger landshövding Helena Höij.

Vad är viltförvaltningsdelegationen?

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för

  • viltförvaltningen inom länet,
  • skötsel av älg-, hjort- och vildsvinsstammarna,
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.

I delegationen sitter representanter för olika intressen vilket gör att vi får olika perspektiv på en för länet viktig fråga.

Om viltförvaltningsdelegationen

Kontakt