Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utför tillsyn på strandskydd i skyddat område

Granskog vid en sjö.

Bilden visar inte Kungsgårdsholmarna, utan är ett exempel på ett område som berörs av strandskydd. Foto: Mostphotos.

Boende i Kungsgårdsholmarna i Avesta fick nyligen ett brev hem om att Länsstyrelsen genomför en tillsyn av strandskyddet i området. Att Länsstyrelsen har ansvar för att utföra tillsyn av strandskydd är ovanligt, och gäller bara i områden som är skyddade av staten.

I de flesta områden med strandskydd är det kommunens ansvar att utföra tillsyn. Undantaget är när områden skyddas av staten, som i fallet med så kallat landskapsbildsskydd eller naturreservat. Landskapsbildsskydd är en gammal skyddsform som syftar till att skydda framför allt den visuella upplevelsen av ett landskap. Det inrättas idag inga nya sådana områden.

Flygfoton visar om byggen tillkommit

Tillsynen berör drygt 40 fastigheter. Den genomförs genom att handläggarna på Länsstyrelsen jämför gamla flygfoton med nya. På så vis kan man se om några byggnader eller bryggor har tillkommit, som inte går att koppla till strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskyddet. Hittar man sådana avvikelser kommer fastighetsägaren kontaktas. I vissa fall kan Länsstyrelsen komma fram till att bygget är lagligt. Om bygget bedöms som olagligt, kan Länsstyrelsen be om att fastighetsägaren söker tillstånd i efterhand. Om inte tillstånd kan ges, kan bygget behöva tas bort. Ibland kan dock bedömningen bli att bygget kan få vara kvar ändå, dock utan att det får ersättas.

– Ett bygge kan ha tillkommit långt tillbaka i tiden. I sådana fall görs en bedömning om det är skäligt att kräva att bygget ska tas bort, berättar Maria Jons, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarna.

Fler tillsynsinsatser planeras i landskapsbildsskyddsområden

Länsstyrelsen planerar att utföra ytterligare tillsynskampanjer i skyddade områden. Nedan finns en länk till en karta där länets samtliga områden med landskapsbildsskydd är markerade med en gulprickad linje. Genom att klicka sig vidare går det att läsa vad som gäller i varje område.

Karta över landskapsbildsskyddsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt