Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risken för fågelinfluensa ökar

Fåglar som flyger i en formation mot himlen.

Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och det är just nu en kritisk tidsperiod när riskerna för utbrott av fågelinfluensa i Sverige ökar. Det är särskilt viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka extra på goda smittskyddsrutiner på gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

Jordbruksverket har med anledning av den ökade risken för utbrott nu infört högriskområden i stora delar av södra Sverige. Högriskområde innebär att ägare till tamfåglar av olika slag måste följa vissa restriktioner med syfte att minska risken för utbrott och smittspridning. Dalarna klassas i dagsläget inte som högriskområde men Länsstyrelsen vill i förebyggande syfte uppmärksamma ägare med fjäderfän, hobbyflockar och andra fåglar i fångenskap på att risken för fågelinfluensa ökar.

Vi vill uppmana till att vara extra uppmärksamma på försämrat hälsoläge och att man genast ska kontakta veterinär om man upplever ökad sjuklighet eller dödlighet. Vi vill också uppmana att man redan nu försöker minska möjligheten till kontakt mellan tama och vilda fåglar, inklusive deras spillning och fjädrar, säger Janna Nises, länsveterinär.

Minska kontakt mellan tama och vilda fåglar

Tama fåglarna hålls säkrast inomhus eller i inhägnad med tak. I dagsläget är detta inte är ett krav, så var och en får göra en avvägning mellan sin möjlighet till ökad smittsäkerhet och djurens välbefinnande. Foder och vatten bör alltid ges under tak. Undvik att ha foderspill eller matrester tillgängliga på marken som kan locka till sig vilda fåglar. Flertalet fågelarter kan drabbas av fågelinfluensa men det är sjöfåglar som i störst utsträckning driver smittspridningen.

Rapportera fynd

Rapportera gärna in fynd av sjuka eller döda vilda fåglar till viltsektionen på SVA

Rapportera sjuka/döda vilda djur Länk till annan webbplats.

Skydda dina fåglar från fågelinfluensa

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa från Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt