Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handbok för skötsel av rikkärr – gynnar klimat och biologisk mångfald

Kvinna drar gräs på persenning. Fjäril.

Nina Söderström hjälper till under slåtter, i Rättvik 2019. Andra bilden visar väddnätfjärilen, som trivs bra i rikkärr. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Rikkärr är vad de heter – en typ av våtmark, som är rik på arter. För att skydda och restaurera rikkärr, har Länsstyrelsen i Dalarnas län nu tagit fram en handbok.

Inte minst riktar sig handboken till handläggare på Sveriges alla länsstyrelser, men även till Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och skogsbolag – samt en intresserad allmänhet.

– Man får igen mycket av att restaurera rikkärr, eftersom våtmarker är bra för miljön och klimatet, säger Nina Söderström, koordinator för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr.

Ordet rikkärr myntades på 1940, för att skilja ut dessa kärr från de betydligt vanligare fattigkärren – som var fattiga på arter. Kanske mest känd i rikkärrets flora är orkidéen. Men i och med omläggningen av jord- och skogsbruket under 1900-talet, har antalet rikkärr minskat. Utdikning har gjort att rikkärr torkat ut. Slåtter och bete, som gynnar rikkärren, har samtidigt blivit alltmer ovanligt.

Samtidigt pågår ett arbete för att både skydda och restaurera rikkärr. Handboken i rikkärr är en mycket efterfrågad del i det, berättar Nina Söderström.

– Handboken går in på lagstiftning och skötsel, men också vilka arter som finns och vad de behöver för att trivas.

Rikkärr lagrar kol och fosfor

Rikkärr existerar naturligt, även utan slåtter eller bete. Däremot kan slåtter och bete vara mycket viktigt efter en restaurering av rikkärr som torkat ut. Restaureringen görs ofta med hjälp av röjning och igenläggning av diken. Arbetet tar flera år, men lönar sig på många vis, menar Nina Söderström.

– När åkrar och skog gödslas, sprider sig kväve och fosfor i skog och mark. Detta binds sedan i våtmarker, vilket motverkar övergödning av till exempel sjöar.

Rikkärr motverkar också, liksom alla våtmarker, klimatförändringar, genom att de binder kol. Biologisk mångfald och klimatnytta går med andra ord hand i hand.

Handbok om rikkärr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalarna leder arbete för skydd av rikkärr

Länsstyrelsen Dalarna är koordinerande län för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Detta utgör en del i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter.

Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr ges ut av Länsstyrelsen i Dalarnas län, i samarbete med övriga län.

Huvudförfattare är Jesper Hansson och Urban Gunnarsson.

Kontakt