Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt nummer av Landsbygdsnytt ute: Nr 3 ­­­– 2022

Omslag från Landsbruksnytt nummer 3 2022

I det nyutkomna numret av Landsbygdsnytt kan du läsa om förändringar i EUs jordbruksstöd. Jordbrukarstödet för 2022 börjar utbetalas 21a oktober. Läs också om det nya kravet på digital uppföljning av all jordbruksmark.

Mer att läsa om i det nya numret

Hur man undviker att få smutsiga djur nu när stallsäsongen snart börjar skriver Märta Westlin om, vidare kan man läsa om hur våtmarker renar vatten och skyddar mot både torka och översvämningar. För att anlägga våtmark kan LONA-bidrag sökas. En av dem som tagit del av stödet är Sven-Erik Eriksson som anlagt en våtmark vid Ollasgården vid Dalälven.

– Vi sökte LONA-bidrag som beviljades och fick sedan tag på en våtmarkskonsult som gjorde en plan för våtmarken. Våtmarken är grävd till 60 cm djup. Jord till vallarna tog vi på plats och jordarten är mellanlera, så det gick bra att bygga en dammvall med ett rör för reglering av vattenståndet. Det var inga problem med ekonomin eftersom man får 90 procent i stöd, berättar Sven-Erik Eriksson.

Läs också om årets Ängsbrukare och utematlagning.


Ladda ner det nya numret här:

Landsbygdsnytt Nr 3 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt