Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalarnas energi- och klimatråd uppmanar alla att bidra till att möta vinterns energiutmaning

Tre personer står på rad och ler.

Per Dahlberg, vd på Falu energi och vatten, Mikael Selander, avdelningschef på Länsstyrelsen och Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna. Alla tre är medlemmar i Dalarnas energi- och klimatråd. Foto: Daniel Fält.

Platta kurvan och sänk den totala energianvändningen! Den uppmaningen riktar nu Dalarnas energi- och klimatråd till alla i Dalarna.

– Vi ser hur priserna ökar, därför måste alla hjälpas åt, säger Mikael Selander, avdelningschef på Länsstyrelsen.

På torsdagen skrev medlemmarna i Dalarnas energi- och klimatråd under ett gemensamt uttalande, vars budskap är att alla behöver bidra för att mildra effekterna av elbristen i vinter. På så vis kan hushållens ekonomi och näringslivets konkurrenskraft räddas, menar rådet.

– Vi behöver komma ut med information som gör det lätt för människor att göra rätt, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Platta kurvan och använd mindre energi

Centralt är att ”platta kurvan”, det vill säga sprida ut energianvändningen över dygnet. Mellan 7 och 9 på morgonen, och mellan 17 och 19 på kvällen, förbrukar vi normalt som mest el. Under dessa tider bör vi därför undvika att exempelvis dammsuga, tvätta eller ladda elbilen.

Vi behöver även minska vår totala användning av energi. Det kan ske genom att vi energieffektiviserar, till exempel genom att täta fönster och byta till LED-lampor. Det kan också handla om beteendeförändringar.

– Att sänka värmen inomhus är kanske den åtgärd som ger mest effekt, både för den totala energianvändningen och för den egna ekonomin, säger Per Dahlberg, vd på Falu energi och vatten.

Rådet hänvisar till de mål som finns inom EU för att minska energianvändningen, och uppmanar alla att bidra: ”Tillsammans klarar vi utmaningen. Och samtidigt når vi klimatmålen!”

Läs appellen i sin helhet på Energiintelligent Dalarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Dalarnas energi och klimatråd

Dalarnas energi- och klimatråd bildades i september 2021. Det består av representanter från Länsstyrelsen, Region Dalarna, Falu Energi och vatten, Byggdialog Dalarna, HSB, SSAB, Teknikföretagen, Visit Dalarna, Maserfrakt, Mellansvenska Handelskammaren, Dalarnas Bildningsförbund, Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna, IUC och Kommunförbundet Dalarna.

Rådet har till uppgift att leda Energiintelligent Dalarna, ett nätverk för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället för att leda och samordna energi- och klimatomställningen i Dalarna.

Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år. Ordförandeskapet delas mellan landshövdingen och ordföranden för den regionala utvecklingsnämnden i Dalarna.

Kontakt