Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter 14 vargar i Dalarnas län

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt för Dalarnas läns del omfattar totalt fjorton vargar i Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret. Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Tinäsetreviret ligger på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg och även det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2023 och pågår som längst till och med den 15 februari 2023. Flera revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.

Almhöjdenreviret och Tinäsetreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden så kommer jakten att avlysas. Besluten ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för de stora rovdjuren.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet med jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet*. Tätheten av revir finns till stor del längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består delvis av delade revir.

Licensjakten 2023 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 12,5 revir, vilket motsvarar 75 individer. Se beslut för respektive revir. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

* I mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Revir

Län

Ulvåa

Delas mellan Värmland och Norge

Juvberget

Delas mellan Värmland och Norge

Kockahonka

Delas mellan Värmland och Norge

Skacksjö

Värmland

Flatmossen

Värmland

Forshaga

Värmland

Vismen

Delas mellan Värmland och Örebro

Ölen

Örebro

Grecken

Örebro

Tinäset

Delas mellan Gävleborg och Dalarna

Venabäcken

Västmanland

Almhöjden

Delas mellan Västmanland, Dalarna och Örebro

Ödmården

Gävleborg

Mörtsjön

Gävleborg

Kontakt