Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Linn Moser Hällen: ”Låt inte fördomar styra vem som får frågan om våld i nära relation”

Kvinna sitter på en stol.

Foto: En skådespelare gestaltar en kvinna som berättar om sina upplevelser av att bli utsatt för våld i nära relation. Bilden kommer från en film som Linn M Hällen visar i utbildningssyfte.

Hur upptäcker man att någon blir utsatt för våld i nära relation? En bra början är att ställa frågan. När personal inom bland annat socialtjänst, missbruksvård och äldreomsorg gör just detta, kan fler våldsutsatta få hjälp i tid, menar Linn Moser Hällen, expert på våld i nära relationer. Under en utbildning för yrkesverksamma i Dalarna uppmanar hon deltagarna att se bortom fördomarna när det gäller vem som kan tänkas vara utsatt för våld.

– Många fler fall upptäcks om alla får frågan, säger Linn Moser Hällen.

Utbildningen, som hölls digitalt, samlade 150 deltagare som i sitt arbete möter personer som kan vara våldsutsatta, men som inte har till uppgift att utreda detta. Ändå är det viktigt att få reda på om någon är utsatt för våld, menade Linn Moser Hällen, socionom och föreläsare. Den som vänder sig till exempelvis missbruksvården gör det kanske inte primärt för att den utsätts för våld. Ändå kan våld vara en bakomliggande orsak till missbruket. Upptäcks inte detta, kan det vara svårt att behandla missbruket. Frågan om våld bör därför alltid ställas, och inte bara när det finns en indikation på våld.

– När vi bara frågar på indikation så styr våra föreställningar vem som får frågan, menar Linn Moser Hällen.

Vi kan vara mindre benägna att uppmärksamma att en man utsätts för våld, exempelvis. Dessutom tenderar vi att tänka att våld tar sig uttryck på vissa sätt. Ett blåmärke kan väcka misstanke om våld, medan psykiskt våld är mindre synligt.

Linn M Hällen.

Linn M Hällen, socionom och föreläsare. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

”Vi bråkar mycket” kan vara omskrivning för våld

När frågan om våld i nära relation väl ställs, är det långt ifrån säkert att svaret blir ärligt. En anledning till detta är att våld kan definieras på olika vis. Den som länge varit utsatt för våld, kan ha normaliserat situationen. Då kan ”vi bråkar mycket” var en omskrivning.

– Det kan dölja sig allvarligt våld bakom de här orden. Det kan också vara så att det inte är våld. Fråga vidare, och undersök vad våld betyder för just den här personen, säger Linn Moser Hällen.

Länsstyrelsens uppdrag att förebygga våld

Rusmira Perez Dervisic på Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor. Stöd till yrkesverksamma är en del i det uppdraget.

– Förebyggande arbete är centralt i att få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Det är viktigt att personal inom exempelvis socialtjänsten kan känna sig trygga i att föra dialogen om våld med någon i potentiellt utsatt situation. Då kan vi upptäcka våldet i ett tidigt skede och erbjuda rätt insatser. Då har vi också en chans att förhindra det värsta som kan ske – det dödliga våldet, säger Rusmira Perez Dervisic.

Kontakt