Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Dalarnas vatten förbättras – nya åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

Holme med tallar på, i sjö.

Foto: Mostphotos.

Nu finns nya åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för Dalarnas, och hela Sveriges, vatten. De är viktiga verktyg för att komma till rätta med exempelvis miljögifter.

Dokumenten gäller för åren 2022-2027. De riktar sig till myndigheter, länsstyrelser och kommuner, vilka ansvarar för att miljömålen för vatten – de så kallade miljökvalitetsnormerna - nås till 2027. I Dalarna handlar utmaningarna bland annat om vattenreglering, förklarar Camilla Andersson, handläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

– Det kan röra sig om dammar som utgör vandringshinder för fisk. Tidigare flottning kan också ha påverkat livsmiljöer negativt. Andra utmaningar är exempelvis påverkan på vattenmiljön av miljögifter från historiska och pågående utsläpp. För att lösa problemen behöver många delar av samhället samverka, säger Camilla Andersson.

Jordbruk och industri kan påverka vattnet

Arbetet med att förbättra våra vatten berör stora delar av Länsstyrelsens verksamhet. Exempelvis kan jordbruk och industri påverka vattenkvaliteten. Länsstyrelsens roll är bland annat att genomföra tillsyn och erbjuda rådgivning, men också att vägleda kommunerna.

– Åtgärdsprogrammet pekar på att Länsstyrelsen ska identifiera och prioritera insatser där det behövs, för att yt- och grundvatten ska kunna uppfylla miljökvalitetsnormerna, säger Camilla Andersson.

Dalarna ingår i Bottenhavets vattendistrikt

Vattendistrikten i Sverige är uppdelade utifrån hur vattnet rinner. Dalarna ingår huvudsakligen i Bottenhavets vattendistrikt, då Dalälven mynnar i Bottenhavet. Det finns fem vattendistrikt, och för varje distrikt finns en länsstyrelse som är ansvarig vattenmyndighet. Länsstyrelsen i Västernorrland är exempelvis ansvarig vattenmyndighet i Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna har tagits fram av de fem vattenmyndigheterna. De har sedan godkänts av regeringen.

Läs de nya åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för Sveriges vatten här Länk till annan webbplats..

Kontakt