Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anpassning av risröjning skyddar den bruna gräsfjärilen

Brun gräsfjäril som sitter på ett grässtrå

Brun gräsfjäril

I ett samarbetar med Ellevio ser Länsstyrelsen över planeringen av röjning för elstolpar. Det handlar om att risröjning och annat arbete med ledningsgatorna inte stör naturvärden och viktiga arter på platsen.

– Samarbetet med Länsstyrelsen är konstruktivt. Intresset för att bevara biologisk mångfald finns hos alla parter i kraftledningsprojekten, säger Håkan Forslind från Sweco, projektledare för Ellevio.

Hur risröjningen vid kraftledningsgator genomförs har stor betydelse för både växter och insekter. Det är i allmänhet dyrt att uppföra och underhålla kraftledningsgator och Ellevios projektledare Håkan Forslind har i uppgift att se till att kostnader inte springer i väg. Elbolaget genomförd en digital kartläggning för fem år sedan där man konstaterade vilka platser som är särskilt intressanta, därefter har fältinventering genomförts undan för undan.

– Vi ser att Länsstyrelsens krav och uppmärksamhet på ledningsgatornas betydelse för den biologiska mångfalden har lett till ett större engagemang hos elbolagen. Man satsar både på större inventeringar och mer underhåll, säger Uno Skog, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I kraftledningsgatan vid Barkargärdet, strax öster om Borlänge, där samråd nyligen skett, är det främst brun gräsfjäril som berörs av röjningen för elstolpar. Länsstyrelsen övervakar arten på plats med hjälp av linjeinventering varje år. Även andra områden inventeras på samma sätt och kan fungera som referensområden. Markytorna i kraftledningsgatorna ger växtmån för många arter och är på så sätt en viktig del av att skapa goda förutsättningar för artrikedom. Skötseln av ledningsgatorna påminner om bete och slåtter och på så vis har arter som trivs i det öppna landskapet bevarats.

Kontakt