Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Särna skans unikt - försvarsanläggning från tiden för andra världskriget blir fornminne

Särna skans. Kulsprutevärn med sin karaktäristiska åttakantiga betongöverbyggnad med skottgluggar.

Kulsprutevärn med sin karaktäristiska åttakantiga betongöverbyggnad med skottgluggar. Foto: Britt-Marie Hägerman.

Särna skans har förklarats fornminne. Försvarsanläggningen byggdes under beredskapstiden som ett skydd mot eventuell tysk invasion från det ockuperade Norge, och har stått övergiven sedan 70-talet. Att något som tillkommit efter 1850 blir fornminne är ovanligt, och lämningen är troligen den största i sitt slag i landet.

Särna skans består av ett antal byggnader, sammanbundna med varandra över en yta på 36 hektar. Byggnaderna är placerade på ömse sidor om väg 70, ett par mil väster om Särna kyrka. Arkeologen Britt-Marie Hägerman berättar att hon blev förvånad när hon först besökte platsen.

– Det visade sig att anläggningen var både större och mer intakt än vi hade trott, säger hon.

Initiativet till att utreda Särna skans som fornminne togs efter att en grustäkt i närheten ansökt om att få utvidga verksamheten inpå anläggningens område. I och med att skansen förklaras fornminne är den nu skyddad. I Länsstyrelsens motivering står att skansen är ”ett titthål in i en militär aktivitet i ett för Sverige mycket kortvarigt, men viktigt, historiskt skede”. Skansen är välbevarad och ”i princip komplett”. Den har därför ett högt kulturhistoriskt värde, och potential att förmedla kunskap om tiden då den byggdes. Därför kan den klassas som fornminne, trots att fornminnen i regel ska ha tillkommit innan år 1850.

– 1940-talets krig såg helt annorlunda ut än dagens krig. Så här skulle inte en anläggning idag se ut. Den kan räknas som övergiven, ur bruk och omodern. Därför kan man göra Särna skans till fornlämning trots regeln, säger Britt-Marie Hägerman.

Hon menar att storleken på anläggningen gör den unik i sitt slag.

– Jag känner inte till någon liknande anläggning i den här storleken som har förklarats fornminne.

Särna skans.

Ett ammunitionsförråd för pansarvärnspjäser. Foto: Britt-Marie Hägerman.

Öppen för besökare tack vare lokala krafter

Även om skansen inte brukats av militären sedan 70-talet, har den inte varit bortglömd. I anslutning till skansen finns Lomkällan, Särna skogs- och försvarsmuseum, som drivs av Särna Hembygdsförening. Tack vare deras arbete kan man redan idag besöka Särna skans. Kanske kan fler hitta dit nu, i och med att försvarsanläggningen blir synlig i Kulturmiljöregistret.

– Framför allt innebär det här att den nu blir skyddad, avslutar Britt-Marie Hägerman.

Särna skans.

Dessa stenar ska hindra stridsvagnar från att komma fram. De kallades "draktänder". Foto: Britt-Marie Hägerman.

Britt-Marie Hägerman.

Britt-Marie Hägerman, arkeolog och handläggare på Länsstyrelsen i Dalarna.

Kontakt