Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag startar älgjakten

Närbild på ett plastband i ett träd som det står jakt på

Idag, torsdag den 1 september, startar älgjakten i de norra delarna av länet och pågår till den 31 januari 2023. Ett uppehåll i älgjakten för älgens brunsttid kommer ske från den 24 september till den 7 oktober och jakten i norr får återupptas den 8 oktober. I de södra delarna av länet startar älgjakten inte förrän just den 8 oktober.

Avskjutningen är planerad att hamna någonstans mellan 5500 och 6000 älgar, vilket är en minskning jämfört med fjolåret.

Älgstammen totalt har minskat i länet och den planerade minskningen i avskjutning är en reaktion på detta då avskjutningen anpassats till de rådande omständigheterna, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Mål med jakten

Länsstyrelsens övergripande mål för älgförvaltningen är en älgstam av god kvalitet som är i balans med de betesresurser vi har i länet.

Länsstyrelsen har flera viktiga samhällsintressen att ta hänsyn till, som viltolyckor i trafiken, älgens betydelse för turism och naturupplevelser och hur älgen påverkar den biologiska mångfalden och även dess betydelse som bytesdjur för andra viltarter, säger Caroline Dickson, enhetschef för viltenheten på Länsstyrelsen.

Norra eller södra Dalarna?

Gränsen mellan de områden som har jaktstart i september eller oktober går i en tänkt linje från sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra och östra strand, söderut ned till Falun och därefter österut mot gränsen till Gävleborgs län.

Om älgjakt på vår webbplats

Älgförvaltning och jaktområden på vår webbplats

För dig som vistas i skog och mark

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på om du planerar att vistas i skog och mark under jakten:

  • Klä dig färgglatt så att du syns bra.
  • Koppla din hund.
  • Kommer du till en vändplan där många bilar redan parkerat? Det kan betyda att jakt pågår där, välj gärna en annan plats för din skogstur.
  • Var uppmärksam längs vägarna och ta det lugnt när du kör bil så du inte kör på en älg eller en älghund.

Kontakt