Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Dalarnas län får uppskattning i den nationella utvärderingen av länsstyrelsernas tillsyn enligt covid-19-lagen

Tre personer står i kö och håller säkert avstånd. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen i Dalarnas län har som samordnande länsstyrelse genomfört en nationell utvärdering av länsstyrelsernas tillsyn enligt covid-19-lagen. Utvärderingen undersökte dels hur länsstyrelserna upplevt hur Dalarna klarat samordningsrollen, dels hur tillsynen bedrivits i länen. Resultatet pekar på att Dalarnas samordning var uppskattad och bidrog till att likrikta länsstyrelsernas tillsynsarbete.

– De övriga länsstyrelserna ger oss ett högt betyg och menar att vår samordning gav länen goda förutsättningar för att kunna genomföra tillsynen på ett effektivt och likartat sätt. Det är oerhört roligt att länen tycker att vi har gjort ett bra jobb i det ansträngda läge som pandemin och covid-19-lagen innebar. Vi tar med oss goda erfarenheter från arbetet och går stärkta till eventuella framtida uppdrag, säger Andreas Ekberg, före detta nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Bland det som länsstyrelserna tar med sig från arbetet och utvärderingen är bred kunskap om hur man snabbt ställer om och startar upp organisationer där en uppgift av denna art behöver hanteras.

– Vi såg hur viktigt det är med bred och tidig samverkan med externa aktörer, att vi jobbar tillsammans. Och tillsynen blev dessutom mer effektiv när vi informerade och gav råd till verksamheterna, säger Andreas Ekberg.

Kontakt