Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om årets licensjakt efter björn

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under årets jakt får 48 björnar fällas, med en kvot på björnhonor i två av sex delområden. Inför beslutet har Länsstyrelsen utgått från en ny beskattningsmodell som Naturvårdsverket beställt för länsstyrelserna.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst till och med 15 oktober. Jakten ska fördelas på sex områden, med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Hur många björnar som får skjutas inom varje område är bestämt utifrån Dalarnas förvaltningsmål och målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

– Dalarnas viltförvaltningsdelegation har beslutat om de långsiktiga förvaltningsmålen för länet och att Dalarna ska ha mellan 240 och 280 björnar. Årets jaktuttag syftar till att sänka björnstammen mot det målet på ett kontrollerat sätt, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Björnspillningsinventering 2022

Nästa björnspillningsinventering sker under kommande höst 2022 och den kommer att visa hur väl förvaltningsmålet nåtts. Nästa års jaktuttag baseras på resultatet av höstens spillningsinventering.

Ny beskattningsmodell

För att skatta björnstammens utveckling sedan inventeringen 2017 har Naturvårdsverket gett en forskargrupp på Norsk institutt for naturforskning (NINA) i uppdrag att ta fram en beskattningsmodell. Modellen är utformad för att ge respektive länsstyrelse en 5-årig prognos för populationen vid olika beskattningsnivåer. Det är en åldersstrukturerad populationsmodell för honbjörnar och bygger på data från senaste björnspillningsinventeringen och data från fällda björnhonor från tidigare år. Forskarnas beskattningsmodell utgör det viktigaste underlaget för länsstyrelsernas beslut om licensjakt.

Efter höstens inventering, kommer också modellen att uppdateras inför nästkommande års beslut om licensjakt. Beskattningsmodellen visar att länets hondjurspopulation har minskat sedan den senaste inventeringen och fortsatt kommer att göra det om samma jaktuttag genomförs även vid kommande licensjakter.

Ny områdesindelning

Viltförvaltningsdelegationen har inför årets licensjakt beslutat att område 2 ska delas in mindre delområden som motsvarar de älgförvaltningsområden som ingår i område 2. I de fall älgförvaltningsområdena är för små kan två områden sammanföras. Länsstyrelsen har därför valt att dela in område 2 i tre mindre delområden som baseras på gränserna för de älgförvaltningsområdena som ingår.

Karta över björnjaktsområden 2022

Kontakt