Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets ängsbrukare i Dalarna 2022 är utsedd!

En lie står vid en hässja hö

För tionde gången har juryn bestående av representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Dalarna utsett årets ängsbrukare i Dalarna!

Med motiveringen: ”För artmångfalden och sammanhållningen som skapas i det gemensamma arbetet med att sköta Rönnäsbyarnas ängar tilldelas Rönnäs bystugeförening och familjen Liss Dalman priset för Årets ängsbrukare i Dalarna 2022.

Under många år har Rönnäs bystugeförening genom familjen Liss Dalmans försorg slagit Bratomta äng sista helgen i juli. Då samlas byborna med lie och räfsa för att slå den artrika fuktängen, därefter hässjas det enligt traditionella metoder. På detta sätt har orkidéer och många andra ovanligare arter frodats år från år. Ängen har också blivit ett välbesökt tillhåll för fjärilar, humlor och andra insekter. Höet bringar sedan hälsa under vintern för byns får. Efter genomför slåttergille avslutas dagen med glödstekt sill i klämma nere vid båthusen i sommarkvällen.

Arbetet som familjen Liss Dalman lägger ner på att sköta ängar runt om i byarna och fårens bete bidrar till att hålla landskapet öppet. Dynamiken mellan de öppna markerna och den täta bebyggelsen som är karaktäristisk för Östra och Västra Rönnäs bibehålls på så sätt.

För hedersutnämnandet får vinnaren ett diplom och Silverlien. Silverlien är i år skapad av Claes Callman, Claes Guld och Silver i Mora.

Prisutdelningen sker på Bratomta äng i Västra Rönnäs fredagen den 26 augusti klockan 14:00.

Varmt välkomna!

Kontakt