Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya beredskaps- och planeringszoner kring Sveriges kärnkraftverk från och med 1 juli

Bild på kärnkraftverket i Forsmark

Bild på kärnkraftverket i Forsmark. Foto: Leif Ingvarsson för Mostphtos

Regeringen har beslutat om nya beredskaps- och planeringszoner runt landets kärnkraftverk. De nya zonerna ska vara implementerade i beredskapsplaneringen den 1 juli 2022. I Dalarna berörs Avesta kommun av de nya planeringsförutsättningarna. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunen med att ta fram gemensam planering för utrymning, inomhusvistelse och begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Från två zoner till tre

Tidigare regler bestämde att det kring de svenska kärnkraftverken skulle finnas en inre beredskapszon med en utsträckning på 12–15 km och en indikeringszon med en utsträckning på cirka 50 km.

De nya reglerna innebär att det runt kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals nu införs en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på fem kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer.

Kring kärnkraftverken införs även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer. Det betyder att även Avesta kommun och Dalarnas län nu omfattas av det nya regelverket.

I planeringszonen ska det finnas en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter. Det är Länsstyrelsen tillsammans med kommunen som har ansvar för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Hör Strålsäkerhetsmyndigheten berätta mer om förändringen i de deras podd:
Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk - varför och hur? Länk till annan webbplats.

Läs mer om varning och skydd vid en kärnteknisk olycka på Länsstyrelsens webb:
Kärnenergiberedskap Länk till annan webbplats.

Kartbild som visar planeringszonerna runt kärnkraftverket i Forsmark

Varför förändras beredskapszonerna nu?

Strålsäkerhetsmyndigheten skrev en rapport 2014 där man pekade på brister med de befintliga zonerna. Rapporten ledde till ett regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017, där man föreslog förändrade beredskapszoner. Regeringen beslutade att nya beredskaps-och planeringszoner ska vara införda senast den 1 juli 2022.

Förstärks beredskapen nu på grund av det oroliga omvärldsläget?

Nej, ansvariga myndigheter exempelvis länsstyrelserna, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som ständigt uppdrag att utveckla samhällets beredskap och begränsa följderna av allvarliga olyckor, såväl kring kärnkraftverken som andra verksamheter. Att de utökade beredskapszonerna införs nu under 2022 är ett arbete som har pågått sedan 2020 då regeringen fattade beslut om de nya zonerna.

Hur har Strålsäkerhetsmyndigheten kommit fram till var gränserna för de olika zonerna ska vara?

Vilka radiologiska konsekvenser en kärnkraftsolycka kan leda till påverkas framför allt av två faktorer:

  • utsläppets storlek och förlopp, och
  • det väder som råder när utsläppet sker.

För att komma fram till de ungefärliga utsträckningarna har Strålsäkerhetsmyndigheten utgått från ett utsläpp och förlopp som motsvarar ett tänkt värsta fall vid en olycka med härdsmälta i en svensk kärnkraftsreaktor. Därefter har myndigheten genomfört spridnings- och dosberäkningar med nio års väderdata, för att statistiskt kunna ta reda på vilka avstånd olika skyddsåtgärder är motiverade. Utifrån detta har de föreslagit vilka skyddsåtgärder som ska förberedas i de olika zonerna och vilken utsträckning respektive zon ska ha.

Ingår hela kommunen trotts att planeringszonen slutar mitt i kommunen?

Ja, i planeringszonen ingår hela kommunen. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt. I Dalarna innebär det att hela Avesta kommun omfattas av planeringszonen, trots att delar av kommunen ligger längre bort än 100 kilometer från Forsmarks kärnkraftverk.

Kommer planeringsarbetet vara klart till den 1 juli?

Nej, arbetet med de nya planeringszonerna är ett långsiktigt arbete som fortgår under 2022 och 2023.

Kontakt