Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 21 juni 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och samlar veckovis en regional lägesbild som presenteras för Regeringskansliet. I samband med redovisningen har lägesbilden också presenterats som en webbnyhet. Utifrån den begränsade påverkan som händelsen har på Dalarnas län, har vi beslutat att efter dagens rapport pausa lägesbildsredovisningen i våra publika kanaler. Beslutet gäller tills vidare.

Så påverkas Dalarna just nu

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att ha en begränsad påverkan på Dalarna. Länets kommuner rapporterar att flyktingsituationen inte påverkar den samhällsviktiga verksamheten i länet. Den måttliga effekten av kriget som vi kan se kommer i stället från privat och offentlig verksamhet som rapporterat om materialbrist och höjda energipriser.

Länsstyrelsens åtgärder

Länsstyrelsen har fört dialog med Dalarnas kommuner angående de nya fördelningstal som Migrationsverket tagit fram för jämnfördelning av anvisade flyktingar. Samtliga kommuner har godkänt Migrationsverkets förslag på fördelning utan önskemål om justeringar inom länet.

Ett informationsmöte kommer att hållas den 22 juni gällande statliga ersättningar till kommunerna utifrån den lagändring som beräknas träda i kraft den 1 juli.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Regeringen

Information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

IT-störningar och informationssäkerhet Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)