Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan för 2022

En flicka står i ett solrosfält och håller upp ett vattenglas. Foto: Mostphotos

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för länet i framtiden har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Nu uppmanas dalfolket att ta chansen och lämna synpunkter på planen innan den publiceras. Synpunkter ska skickas in till Länsstyrelsen i Dalarnas län senast 30 september.

– I den regionala vattenförsörjningsplanen pekar vi ut områden som antingen används för dricksvattenförsörjning idag eller kan komma att användas i framtiden. Det har vi gjort för att man ska kunna ta hänsyn till dessa områden vid markanvändning både nu och framöver, säger Malin Örne på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Dalarna finns det gott om vatten men inom vissa områden kan det finnas risk för vattenbrist då grundvattenbildningen är låg. Vattenbrist uppstår när behovet är större än tillgången på vatten av tillräcklig kvalitet. För länet har allmän dricksvattenförsörjning inte påverkats av låga grundvattennivåer men enskild dricksvattenförsörjning har påverkats i högre grad, speciellt grunt grävda brunnar.

– I planen lyfter vi också vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna säkra dricksvattenförsörjningen i Dalarna. Till exempel är det viktigt att spara så mycket dricksvatten som möjligt framför allt sommartid. Vi vill också få kännedom om vattenuttag som inte har anmälts eller tillståndsprövats, säger Malin Örne.

För mer information om den regionala vattenförsörjningsplanen och för att lämna dina synpunkter på den, läs på vår sida om vatten- och avloppsförsörjning.

Kontakt