Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet främjar cykling, samåkning och kollektivtrafik i Svärdsjö

Göran Forsén och Leif Källman vid Svärdsjö tankställe. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Göran Forsén och Leif Källman vid Svärdsjö tankställe. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

För att göra det lättare för Svärdsjöborna att välja cykel, buss eller samåkning bestämde sig Svärdsjö intresseförening för att bygga en pendlarparkering. Med stöd från Klimatklivet kunde man skapa denna samlingsplats för lokal och hållbar utveckling av Svärdsjöbygden.

Svärdsjö Tankställe och pendlarparkering ligger strax norr om Svärdsjö på vägen mot Linghed, intill återvinningscentralen. Här finns en tankstation sedan tidigare, en ny busshållplats med väntrum, parkeringsplatser med elbilsladdare och ett cykelgarage med eluttag för laddning av elcyklar. Tanken är att detta ska främja cyklande, samåkning och kollektivtrafikåkande.

Landsbygdsutveckling och lokalt engagemang

Göran Forsén och Leif Källman är bland de drivande i projektet. Allt började med att Svärdsjö intresseförening startade bolaget Svärdsjö Tankställe. I början av 2021 sökte bolaget och fick beviljat bidrag från Klimatklivet, dels för laddstolpar, dels för cykelgarage och väntrum. Intresseföreningen fick också EU-pengar från Leader för markarbeten och iordningställande av platsen med busstation och parkeringar.

Föreningen har många kunniga och engagerade medlemmar som hjälpt till i arbetet och man har haft som mål att handla lokalt så mycket det går. Exempelvis är väntrummet byggt av korslimmat trä från Dalahus i Linghed.

Klimatklivet stöttar med kunskap och pengar

– Vi är en ideell förening och har många idéer om utveckling och stort driv för bygden men vi behövde medel för genomförandet. Det var där som Klimatklivet kom in och vi fick god hjälp av Länsstyrelsen hur man kunde tänka, säger Göran Forsén från Svärdsjö intresseförening.

Klimatklivet-åtgärderna väntas tillsammans spara cirka 900 ton koldioxid på minskat bilåkande och främjande av elbilar framför fossildrivna fordon. Pendlarparkeringen var klar och invigdes i november 2021.

– Det har tagits emot mycket positivt! Och det här projektet visar att man kan göra det mesta själv och man behöver inga dyra konsulter, säger Leif Källman från Svärdsjö intresseförening.

Kontakt