Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från varginventeringen vintern 2021/22

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Resultatet från inventeringsperioden 2021/22 visar att det finns cirka 460 vargar i Sverige, varav cirka 87 i Dalarnas län. Länets miniminivå säger att Dalarna ska ha minst 80 vargar för att bidra till en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.

Länsstyrelsen har uppdrag att årligen inventera de stora rovdjuren i länet. För varg gäller att i första hand hitta familjegrupper och föryngringar (valpkullar), samt nya revirmarkerande par (vargpar som ännu inte fått valpar). Antalet valpkullar som fötts ligger till grund för populationsuppskattningen av det totala antalet vargar som finns.

– Vinterns inventering visar på en ökning för tredje säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Däremot ligger inavelsgraden i princip på samma nivå som tidigare trots att antalet vargar blivit fler, säger Jens Andersson, tf chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Ökningen av antalet familjegrupper har främst noterats i Dalarnas län, Gävleborg och Örebros län de tre senaste säsongerna. I år har dock ökningen främst skett i Värmlands län. Inventeringen visar att populationen fortsätter spridningen söderut, med fler etablerade nya revirmarkerande par i Södermanlands och Jönköpings län. Noterbart denna säsong är att våren 2021 fick vargar i Skåne och Jönköpings län valpar för första gången i modern tid.

– Inventeringen sker främst genom spårning på snö med analys av DNA- prover som komplement. I Dalarna insamlades totalt 395 prover för DNA-analys av länsstyrelsens personal och övriga, säger Lena Berg, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Revir i Dalarna

Totalt berörs Dalarnas län av 20 vargrevir. 6 revir ligger helt inom länets gränser, medan 14 revir delas med andra län.

Tabell över föryngringar och revirmarkerande par i Dalarnas län:

År

Föryngringar

Revirmarkerande par

Totalt

2021/22

8,75

4

12,75

2020/21

8

2

10

2019/20

6,5

2,5

9

2018/19

3,5

3,17

6,67

2017/18

7

3,83

10,83

2016/17

9,7

7

16,7

2015/16

8,2

8,5

16,7

2014/15

9,7

4,5

14,2

Antalet vargar i Sverige ökar

Enligt den senaste inventeringen är stammen större jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Sverige vintern 2020/21 beräknades till cirka 395 vargar, varav cirka 80 i Dalarnas län.

– Tillförlitliga inventeringsmetoder är en grundförutsättning för en fungerande adaptiv förvaltning av varg. Antalet vargar påverkar på vilket sätt vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, om förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Vi kommer inom kort meddela om länsstyrelsernas beslutanderätt avseende licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Kontakt