Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjaktområdena i Dalarna digitaliseras under våren

Ett S format som ett hästhuvud. Texten Stoppa kvarkan 2-8 maj 2022.

Våren 2022 genomför Länsstyrelsen en digitalisering av samtliga älgjaktområden i Dalarnas län. Digitaliseringen görs för att Länsstyrelsen ska kunna upprätthålla en rättssäker och effektiv älgförvaltning. Det nya systemet kommer att ge en mer exakt information om arealer och effektivisera administrationen av registreringsansökningar.

Vid digitaliseringen kommer älgjaktområdernas gränser justeras för att stämma bättre mot fastighetsgränser och älgförvaltningsområdesgränser. Det kan medföra att ett älgjaktområdes beslutade landareal skiljer sig mot tidigare beslutade areal.

När man får ett beslut om ny beslutad landareal är det viktigt att granska kartan noggrant. Finns det något fel ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Kontakt