Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya sjötrafikföreskrifter i bland annat Runn, Ösjön och delar av Dalälven

Den 4 maj 2022 träder nya sjötrafikföreskrifter i kraft som gäller fartbegränsningar och förbud mot att framföra fartyg med motordrift. Syftet är att göra det säkrare för alla, förhindra olyckor och minska störningar i samband med bad- och båtliv.

– Förhoppningen är att föreskrifterna också ska leda till ökad kunskap om förutsättningarna på sjön, säger Niklas Eklund, handläggare av trafikfrågor på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifterna är en del i Länsstyrelsens pågående arbete med översyn och revidering av länets sjötrafikföreskrifter. I första skedet är Runn, Ösjön och delar av Dalälven inom Borlänge kommun samt vissa biflöden, prioriterade områden. Men målet är att även övriga större sjöar och vattendrag inom länet ska ingå i översynen.

Föreskrifter har saknats

Båt- och sjölivet har förändrats de senaste åren. Fler och fler människor vistas i eller vid våra vattendrag och antalet motorbåtar och vattenskotrar har ökat precis som andra fritidsaktiviteter på sjön, som SUP-brädor och kajakpaddling.

– Många är nybörjare på sjön och har inte riktigt bra koll på sin farkost, sjökortet eller de regler som gäller på sjön. Att allt fler är ute till sjöss har lett till fler klagomål om båtar och vattenskotrar som kör för fort, störande ljud och vårdslöst beteende. Det har också lett till fler olyckor i samband med bad- och båtliv, säger Niklas Eklund.

Sjövägmärken, sjökort och förarbevis för vattenskoter

I samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft beslutar Länsstyrelsen också att sjövägmärken ska sättas upp. Arbetet med att sätta upp sjövägmärken utförs av Falu kommun.

De nya fartbegränsningarna och förbuden införs också som information på sjökorten. Runns Båtförbund ansvarar för framtagande av sjökort för de aktuella områdena inför säsongen.

Från och med den 1 maj 2022 krävs förarbevis för att få framföra vattenskoter. Sedan sommaren 2021 har det varit möjligt att skaffa sig den utbildning som krävs för att få ett förarbevis.

De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med berörda kommuner, Sjöräddningssällskapet samt intresseorganisationer och aktiva verksamheter inom vattenområdet.

Sjötrafik

Kontakt