Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 26 april 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är att händelsen har viss påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Länets Inriktnings- och samverkansfunktion som består av både offentliga aktörer och näringslivsaktörer i Dalarna, tog den 21 april upp att det civila försvaret bygger på att vi nationellt kan klara försörjningen av nödvändiga varor och tjänster. Därmed är ett medskick till allmänheten och länets aktörer att så långt det är möjligt stötta svenska företag och svenskt lantbruk genom att handla lokalt producerade varor.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF meddelar att läget för länets lantbrukare fortsatt är mycket ansträngt. Detta tillsammans med stigande energi- och drivmedelspriser samt leveransstörningar för industrin gör att miljö- och ekonomiska värden bedöms som måttligt påverkade.

I sommar kan det bli brist på viktiga vattenrenande kemikalier till följd av kriget i Ukraina, på grund av att råvarorna till de här kemikalierna övervägande kommer från Ryssland, Belarus och Ukraina.

Bristen kan öka risken för övergödning i älvar och vattendrag, meddelar Dala Vatten och Avfall.

Flyktingsituationen

För tre veckor sedan startade Medborgarskolan i Ludvika en kurs i svenska för flyktingar från Ukraina. Omkring 30 ukrainare samlas varje vecka för att få lektioner i svenska. Fram till juni planerar Medborgarskolan att ha tre lektioner, sammanlagt nio timmar i veckan, där de fokuserar på grundläggande svenska. Det började med att två av de tre ledarna för kursen fick kontakt med några ukrainska familjer via Facebook. De följde sedan deras flyktresa till Sverige och åkte sedan till Örebro för att hämta familjerna på stationen.

Enligt information från Migrationsverket har totalt cirka 32 500 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige. Migrationsverket har fattat beslut om att bevilja skydd åt 26 000 ukrainska medborgare. Antalet personer som lämnar Ukraina fortsätter vara relativt stabilt och är jämfört med tidigare faser av konflikten avsevärt lägre nu. Enligt tidigare förslag från Migrationsverket ska 2 160 personer anvisas till Dalarna fram till sommaren, utöver de 295 personer som redan befinner sig i länet. Totalt handlar det om 2 455 personer som länet - enligt Migrationsverkets scenario - förväntas ta emot.

Dialog pågår med länets kommuner om fördelningen av flyktingar utifrån Migrationsverkets förslag. Länsstyrelsen höll i ett möte med alla kommuner den 25 april och arbetet fortsätter under veckan. Länets synpunkter ska lämnas till Migrationsverket fredag den 29 april.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har tagit fram information om vad som gäller när man flyr från Ukraina till Sverige tillsammans med sin hund, katt eller annat sällskapsdjur

Jordbruksverkets information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)