Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 19 april 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är fortsatt att händelsen inte har någon direkt påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter.

Så påverkas Dalarna just nu

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) meddelar att kriget i Ukraina påverkar de gröna näringarna och förstärker effekter av exempelvis höga bränslepriser och energipriser. Länsstyrelsen och LRF har startat ett samverkansforum för löpande avstämningar om påverkan på och behov hos länets lantbrukare.

En utmaning som tidigare lyfts av flera näringsidkare i länet är att det är svårt att bedriva sin verksamhet normalt med anledning av brutna leveranskedjor, höga drivmedelspriser samt att personal från bland annat Ukraina har lämnat sina arbeten för att åka hem.

Flyktingsituationen

Den 13 april presenterade Migrationsverket ett förslag på fördelningstal på läns-och kommunnivå av boende för skyddsbehövande. 2 160 personer anvisas enligt förslaget till Dalarna fram till sommaren, utöver de 295 personer som redan befinner sig i länet. Totalt handlar det om 2 455 personer som länet - enligt Migrationsverkets scenario - förväntas ta emot.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått i uppdrag att föra dialog med länets kommuner om fördelningen av flyktingar utifrån Migrationsverkets förslag. I dialogerna kan man göra frivilliga justeringar mellan kommunerna, men har inte möjlighet att påverka det totala länsmottagandet. Resultatet från dialoger ska skickas till Migrationsverket senast den 29 april.

Smittskyddsenheten på Region Dalarna informerar att det allmänna hälsoläget för ukrainska flyktingar är sämre än vad som tidigare bedömts. Detta enligt rapporter från smittskyddsläkare runt om i Europa. Vaccinationstäckningen är låg framförallt kopplat till difteri och mässling. Med anledning av det allmänna hälsoläget för ukrainska flyktingar så erbjuds samtliga som skrivs in via Migrationsverket en hälsoundersökning via asylhälsan och får då ett erbjudande om vaccinationskomplettering. Smittskyddsenheten förbereder ett informationsmaterial som kan delges de boenden som Migrationsverket upphandlar inom länet.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Att komma till Sverige från Ukraina Länk till annan webbplats.

Seminarium - Att möta barns frågor om krig och vad som händer i världen

Svenska kyrkan har i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Länsstyrelsen i Dalarnas län bjudit in till ett seminarium riktat mot kommuner om hur man pratar med barn om krig och andra svåra existentiella frågor.

Att möta barns frågor om krig och vad som händer i världen Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)