Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 12 april 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är fortsatt att händelsen inte har någon direkt påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

För närvarande beskriver kommunerna i länet att det inte är någon direkt påverkan inom deras geografiska områden. Under den gångna veckan har Länsstyrelsen haft flera samverkansmöten och under dessa möten har det inte rapporterats någon påverkan från deltagande aktörer.

Flyktingsituationen

För närvarande finns det inga nya uppgifter om hur många personer från Ukraina som har kommit till Dalarna. Arbetet med mottagandet fortsätter och kommunerna lyfter bland annat fortsatt behov av information från Migrationsverket kring frågor som rör fördelning av flyktingar och om ersättningsfrågor.

Det förekommer fortsatt privata initiativ där man hämtar personer från Ukraina med till exempel buss. Rekommendationen är att de personer som hämtas ska registreras enligt Migrationsverkets rutiner för bästa möjliga stöd framåt.

Om två veckor arrangeras ett informationsmöte med fokus på mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina. Mötet riktar sig till personer inom kommunal verksamhet som kommer i kontakt med ensamkommande barn och syftet är att öka kunskapen kring regelverk gällande mottagande av ensamkommande barn och socialtjänstens arbete kopplat till detta. Informationsmötet är ett gemensamt initiativ från länsstyrelserna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner.

Informationsmöte om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina

Det har fattats beslut om hemisolering av hund i Leksand med anledning av avsaknad id-handling och godkänt blodprovssvar avseende rabiesantikroppar. Det saknas alltså information om huruvida hunden är vaccinerad mot rabies eller inte. Länsveterinären bedömer att det kan bli fler fall av hemisolering framöver. Det finns regler för att ta in djur i Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies, som är en dödlig sjukdom som kan drabba både människor och djur. Just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Det innebär att man bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Att komma till Sverige från Ukraina Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Hundar katter och andra sällskapsdjur från Ukraina Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)