Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 5 april 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Den samlade bedömningen från länets aktörer är fortsatt att händelsen inte har någon direkt påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter. I Dalarna bor nu ungefär 300 personer från Ukraina som antingen har fått eller inväntar besked om uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet, dessa har alla eget boende.

Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Det är fortsatt många i länet som vill engagera sig och hjälpa personer som flyr kriget. Flera kommuner har tagit fram e-tjänster där till exempel privatpersoner, organisationer eller föreningar kan anmäla sitt intresse för att göra insatser som att bistå med husrum, anordna aktiviteter eller språkhjälp. Samtidigt rapporterar Arbetsförmedlingen i Dalarna att många företag anmäler intresse för att anställa personer med ukrainskt ursprung.

Näringslivet i länet ser att personalläget kan påverkas när det kommer till anställningar över sommarsäsongen. Detta då rekryteringen normalt sett är stor från Ukraina och resten av Östeuropa. Åkeribranschen lyfter att läget till viss del är problematiskt, dels på grund av stigande drivmedelspriser, dels minskad tillgång på arbetskraft då många av chaufförerna med ukrainskt ursprung befinner sig i Ukraina.

Flera entreprenadföretag i länet har fått ökade omkostnader vilket leder till att de har ett behov av att omförhandla avtal. Kommunerna rapporterar att de får en del frågor som rör juridisk rådgivning, såsom tillämpningen av Force Majeure eller restriktioner och sanktioner vid export.

Flyktingsituationen

I Dalarna bor det för närvarande ungefär 300 personer från Ukraina som antingen har beviljats uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet eller som ansökt om uppehållstillstånd. Alla dessa personer har eget boende förutom några enstaka ensamkommande barn. Det har upprättats ett regionalt samverkansforum där kommunerna kan hantera frågor som rör ensamkommande barn. Kommunerna lyfter ett behov av att anpassa strukturerna för hur ensamkommande barn tas omhand och fördelas.

Migrationsverket ser för närvarande att det finns tillräckligt många boendeplatser i landet för att täcka de omedelbara behoven. Flera kommuner i länet har därför fått besked om att de inte behöver stå redo med de tillfälliga boendeplatser av evakueringskaraktär som tidigare iordningsställts. De berörda kommunerna i Dalarna är Malung-Sälen, Säter, Falun, Ludvika, Gagnefs, Mora samt Vansbro kommun. Samtliga kommuner i länet har sedan tidigare rapporterat in boendeplatser som kan nyttjas under en kortare tid eller som är lämpliga att bo i upp till ett år. Hur och om dessa boenden kommer nyttjas finns det för närvarande inget besked om.

Migrationsverket för diskussioner med Regeringen för en solidarisk fördelning av anvisade flyktingar mellan landets kommuner. Kommunerna betonar ett fortsatt behov av information om fördelning av flyktingar mellan kommuner i landet, eftersom nuvarande situation skapar svårigheter att planera för bland annat boende och skolgång. Länsstyrelsen fortsätter att föra fram behovet av information gällande fördelning av boenden och om ersättningsfrågor till Regeringen.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)