Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar skogsbrandssäsongen i Dalarna

Bild på träd som brinner i skogen

Under de senaste åren har Sverige upplevt en rad större och omfattande skogsbränder vilket har ställt stora krav på inblandade aktörer. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt. Från och med den 1 april ökar räddningstjänsterna och länsstyrelsen därför sin skogsbrandsbevakning.

Från och med den 1 april till och med den 15 september görs en daglig bedömning av brandrisken i Dalarna. Brandriskbedömning bygger på indata i form av temperatur, relativ luftfuktighet, fuktigheten i markskikten, vindhastighet och dygnsnederbörd, tillsammans med räddningstjänstens kunskap om lokala förhållanden.

Länet är indelat i tre bevakningsområden för brandflyget där Räddningsregion Bergslagen bedömer brandrisken i norr och sydväst, medan Räddningstjänsten i Dalamitt bedömer brandrisken i sydost. Respektive räddningstjänst ger också en rekommendation om eldningsförbud inom respektive bevakningsområde.

Kartbild över Dalarnas län som visar indelningen för räddningstjänstens bevakningsområden när det gäller skogsbrandsrisk

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Här hittar du uppdaterad information om aktuella eldningsförbud i Dalarna och Sverige Länk till annan webbplats.

Läs mer om brandrisk och eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt