Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 25 mars 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är fortsatt att händelsen inte har någon direkt påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter. Löpande pågår arbetet med att skapa ett bra mottagande i länet, till exempel genom att ordna boendeplatser. Man arbetar också för att skapa förutsättningar för ukrainska barn till en bra skolgång och en meningsfull fritid.

Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Det rapporteras fortsatt om en oro bland befolkningen samt näringslivet kring konfliktens utveckling och dess framtida påverkan på länet.

Den pågående situationen i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt. Flyktingar har börjat anlända till Dalarna och vi kan räkna med att det kommer fler framöver. I länet ser vi att det finns en god beredskap att hantera situationen, vi har en mycket god samverkan där alla arbetar för att skapa ett så bra mottagande som möjligt, säger tf landshövding Camilla Fagerberg Littorin.

Det finns ett stort engagemang hos civilsamhället och en utmaning som lyfts är hur man på bästa sätt ska ta vara på engagemanget så det blir hanterbart. Aktörerna i länet lyfter ett behov av samverkan inom området.

Bedrägericenter för Region Bergslagen hos Polisen lyfter att det finns en risk för bedrägerier i form av falska insamlingar kopplade till stöd för Ukraina. Inga sådana har ännu stötts på i regionen, men nationellt har några fall avslöjats och det finns skäl att anta att de kommer att öka.

Flyktingsituationen

Flyktingar har anlänt till Avesta kommun genom en bussresa som arrangerades av civila aktörer. Förberedelsen för kommunen var kort men kommunen kunde ta emot personerna och har ordnat boende och annat nödvändigt. Flera av kommunerna lyfter att det fortfarande är brist på information om fördelning av flyktingar mellan kommuner i landet, vilket skapar svårigheter att planera för bland annat boende och skolgång. Skolchefer och Idrottsrörelsen SISU i Dalarna har haft möte och arbetet med att iordningställa förberedelseklasser och förbereda meningsfull fritidssysselsättning har redan påbörjats i flera kommuner.

Från och med denna vecka finns möjlighet att ansöka digitalt om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Det kan innebära att det kommer fler flyktingar direkt till Dalarna. Migrationsverket i Västerås hanterar framtida eventuella bosättningar i Dalarna, i första hand hänvisar de till boenden i närområdet runt Västerås.

Regionstyrelsen i Region Dalarna har i avvaktan på eventuella beslut från Migrationsverket beslutat att ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus berättigas subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se är en stor del av informationen översatt till bland annat ukrainska och ryska.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Medborgare i Ukraina som har ett giltigt pass eller annan id-handling kan nu ansöka om skydd för dig och din familj som befinner sig i Sverige via en ny e-tjänst.

Are you from Ukraine and looking for work? Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen – Information till personer som flytt från Ukraina på engelska

Інформація для тих, хто отримав дозвіл на проживання в Швеції згідно з Директивою Європейського Союзу про тимчасовий захист Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan - Information till personer som fått uppehållstillstånd på ukrainska

To you fleeing from Ukraine Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten om risk för att utsättas för människohandel och annan information till personer som flyr

Kvinnofridslinjen kontaktkort Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen – Kontaktuppgifter på ukrainska

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)