Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att nominera Årets Ängsbrukare!

En lie står vid en hässja hö

Årets Ängsbrukare är ett pris som ges till eldsjälar som tar hand om våra viktiga slåtterängar. Foto: Märta Ohlsson

Slåtterängarna hör till de mest artrika markerna vi har, de är en del av vårt kulturarv och har ett mycket stort biologiskt- och kulturhistoriskt värde. Därför vill vi uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och för att sporra till fortsatta insatser delar vi ut hederspris till Årets Ängsbrukare i Dalarna.

Länsstyrelsen i Dalarnas län uppmanar nu allmänheten att nominera den eldsjäl, förening, familj eller granne som verkligen brinner för våra viktiga slåtterängar i Dalarna.

– De här personerna gör ett oerhört viktigt jobb och vi vill visa för dem hur glada vi är över deras insatser för odlingslandskapet i Dalarna. Därför delar vi varje år ut det här priset, och vi hoppas på många bra kandidater även detta år, säger Sarah Lagerberg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen, LRF och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Läs mer om Årets Ängsbrukare och lämna ditt förslag på kandidat

– Vi behöver veta vem du vill nominera, vilken äng det handlar om, varför just din kandidat ska få priset och vem du som nominerar är, säger Sarah Lagerberg.

Kontakt