Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 18 mars 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Just nu är bedömningen att händelsen inte har någon direkt påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter. Man ser dock en påverkan på flera sektorer i samhället till följd av stigande priser på bland annat drivmedel. En kommande utmaning är att ordna ett bra mottagande för de flyktingar som väntas anlända till Dalarna trots osäkerhet kring hur många som väntas komma och när.

En av Länsstyrelsens uppgifter vid en samhällsstörning är att samordna information till allmänheten. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen i Ukraina.

Så påverkas Dalarna just nu

Flera organisationer varnar för ansträngt läge inom jordbruks-, transport- och skogsindustrin på grund av ökade priser på bland annat drivmedel, foder och gödsel. Även privatpersoner uttrycker oro för stigande priser och hur det påverkar privatekonomin.

Alla länsstyrelser har fått ett regeringsuppdrag att en gång i veckan redovisa en regional lägesbild. Länsstyrelsen samordnar informationsinhämtningen och kommuner, Region Dalarna och andra berörda aktörer i länet bidrar med information till lägesbilden som sedan förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Civilsamhället uppvisar ett stort engagemang och det är många som hör av sig till kommunerna och vill hjälpa till. För närvarande hänvisas privatpersoner till att kontakta hjälporganisationer.

Flyktingsituationen

Migrationsverket uppskattar att uppemot 4 000 ukrainska medborgare anländer till Sverige varje dygn, det finns inga uppgifter om hur många av dessa som kommer till Dalarna. En utmaning som lyfts i länet är att man inte vet hur många personer som väntas komma till Dalarna och inte heller när de kommer. Aktörerna i länet arbetar trots stor osäkerhet för att skapa ett bra mottagande för personerna som kommer till Dalarna.

Länsstyrelsen genomförde den 10 mars tillsammans med kommunerna en första inventering av vilka tillfälliga boendeplatser som finns tillgängliga där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig. Länsstyrelsen kommer att fortsätta inventeringsprocessen och ska redovisa resultatet till Migrationsverket den 25 mars.

Många av de som kommer från Ukraina saknar vaccinationer. Region Dalarna arbetar med hur man ska få personer som kommer hit att vaccinera sig. I nuläget finns information om covid-19 och vaccination översatt till ukrainska och ryska.

Det finns även en risk att sjukdomar förs in via medföljande husdjur. Jordbruksverket har tagit fram information om hur detta hanteras på en nationell nivå.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Vad kan jag som privatperson göra? Länk till annan webbplats.
Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Läs mer på MSBs webbplats.

Vad kan myndigheter och företag göra? Länk till annan webbplats.
Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha alternativa planer för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och mer information om hur ni kan arbeta med det. Läs mer på MSBs webbplats. 

Bostäder för människor som flyr Länk till annan webbplats.
Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende. Om du som privatperson vill hjälpa till med bostad hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer.

Information om bland annat vaccination och Covid-19 Länk till annan webbplats.
Översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina.

Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina? Länk till annan webbplats.
5 tips från Röda Korset på vad du kan göra för att hjälpa de människor som drabbas av konflikten i Ukraina.

Ta in hundar och andra djur från Ukraina Länk till annan webbplats.
Information på Jordbruksverkets webbplats om att ta in eller ta hand om hundar och andra djur från Ukraina. Informationen finns även på engelska, ukrainska och ryska.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)