Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samordnat totalförsvarsarbete inom Mellersta militärregionen

Bild på landshövdingar från sex län, tillsammans med chefen för mellersta militärregionen

Foto: Länsstyrelsen

Dalarnas tf. landshövding Camilla Fagerberg Littorin har, tillsammans med chefen för Mellersta militärregionen och övriga landshövdingar i de sex län som utgör regionen, signerat ”Högre regional grundsyn” för åren 2022 till 2025. Dokumentet inriktar det gemensamma arbetet med totalförsvaret.

Högre regional grundsyn för 2022–2025 utgör grunden för det regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen. Syftet med dokumentet är att inrikta arbetet samt ge en tydlig målbild för utvecklingen av totalförsvaret i regionen. Dokumentet knyter an till de nationella målen som fastställts av riksdagen för det civila och militära försvaret. Högre regional grundsyn innehåller även en bilaga med exempel på gemensamma aktiviteter och verksamhet som utgår från målsättningarna.

– Vi har nu lagt inriktningen för det viktiga arbetet med att stärka totalförsvaret i Dalarna och övriga län inom Mellersta militärregionen, säger tf. landshövding Camilla Fagerberg Littorin.

Samarbetet mellan länsstyrelserna, som är högsta civila totalförsvarsmyndighet, samt militärregionen, som ansvarar för planeringen av det militära försvaret, fortgår nu – något som är centralt för det moderna försvaret.

Här kan du läsa överenskommelsen "Högre regional grundsyn" i sin helhet Pdf, 491.6 kB.

Kontakt