Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7 till vecka 10: Många verksamheter behåller smittskyddsåtgärder

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Restriktionerna till följd av den tillfälliga covid-19-lagen hävdes den 9 februari men många verksamheter väljer att behålla delar av sina förebyggande åtgärder mot trängsel och smittspridning. Länsstyrelserna bedriver inte längre någon aktiv tillsyn men upprätthåller tillsynsberedskap. Detta finns att läsa om i den nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

I dag har länsstyrelserna lämnat in en nationell rapport till regeringen om hur länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen gått under vecka 7 fram till vecka 10. Länsstyrelserna har under perioden inte bedrivit aktiv tillsyn. Beredskap har upprätthållits för att kunna ta emot samtal och frågor, och för att kunna bedriva aktiv tillsyn igen om detta skulle behövas. Vissa län har genomfört kommunikationsinsatser i samband med att restriktionerna upphörde och man har även deltagit i planeringsmöten med bland annat branschorganisationer inför större evenemang.

Verksamhetsutövares behov av vägledning har minskat kraftigt. En övervägande del av länen rapporterar att de inte mottagit några frågor under perioden. Flera län rapporterar dock att många verksamheter väljer att behålla vissa smittskyddsåtgärder så som handsprit och informationsskyltar, för att skapa trygghet för både personal och besökare.

- Verksamhetsutövare har efter en lång period av restriktioner generellt en hög kunskap och medvetenhet om vilka smittskyddsåtgärder som finns att tillgå. Länsstyrelserna tar i nuläget inte emot många frågor kring detta och bedömer situationen bland verksamhetsutövare som under kontroll, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den nationella uppföljningen

I dag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till regeringen.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 7 fram till vecka 10 2022. Pdf, 170.2 kB.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om den tillfälliga covid-19-lagen? På länsstyrelsernas webbplats hittar du mer information. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 maj 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Andreas Ekberg

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 05 40

Moa Långbergs

Kommunikatör på enheten för tillsyn av covid-19-lagen