Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 11 mars 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen löpande händelseutvecklingen. Myndighetens bedömning är att kriget för närvarande inte har någon direkt påverkan på Dalarnas samhällsviktiga verksamheter. Samtidigt leder Länsstyrelsen samverkan mellan länets krishanteringsaktörer och är beredd på att hantera en situation som bland annat kan innebära fler flyktingar till Dalarna.

En av Länsstyrelsens uppgifter vid en samhällsstörning är att samordna information till allmänheten. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen i Ukraina.

Så påverkas Dalarna just nu

Just nu är det ingen direkt påverkan i länet. Samtidigt vittnar flera aktörer om att det råder en stor osäkerhet kring konfliktens utveckling och dess framtida påverkan på länet, med till exempel ökade priser på el och drivmedel. Man lyfter också en oro hos befolkningen och att det kommer många frågor kring skyddsrum och VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

Flyktingsituationen

Cirka två miljoner människor har flytt från Ukraina. EU har aktiverat massflyktsdirektivet för att underlätta deras situation. Det har än så länge kommit få flyktingar till Dalarna.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag från Migrationsverket att inventera tillfälliga boendeplatser i länet. Förfrågan har skickats till kommunerna som har påbörjat inventeringen.

Personer som flyr från Ukraina kan vara i behov av vård och vissa saknar vaccination mot covid-19 och Region Dalarna arbetar med hur man ska hantera vårdbehovet. Bland annat tas det fram information om covid-19 på ukrainska.

Många hör av sig till myndigheter, kommuner och organisationer i länet och vill hjälpa till och stötta dem som är på flykt. För närvarande uppmanas personer som på något sätt vill bidra att vända sig till hjälporganisationer som Röda korset och UNHCR.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Du hittar relevant information om händelsen och svenska myndigheters hantering på bland annat:

Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)