Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om vattenanknutna invasiva främmande arter i Dalarnas län – nu behövs hjälp från allmänheten att rapportera var arterna finns!

Ett kollage med bilder av av några av arterna som är beskrivna i rapporten. Beskrivning för hur man kan artbestämma dem finns i rapporten. Svartmunnad smörbult, Gul skunkkalla, Amerikansk kopparand, Bisam, Underart Större dammussla, Smal vattenpest, Sjögull och Signalkräfta.  

Arterna på bilden från övre vänster hörn: Svartmunnad smörbult, Gul skunkkalla, Amerikansk kopparand, Bisam, Underart Större dammussla, Smal vattenpest, Sjögull och Signalkräfta.

En ny rapport från Länsstyrelsen kartlägger vattenanknutna växter och djur som spridit sig till Dalarna, eller riskerar att spridas till länet, och som kan göra skada på ekosystemen. Nu behöver Länsstyrelsen allmänhetens hjälp att rapportera in när de ser dem.

Har du fångat en fisk du inte känner igen i bäcken vid din sommarstuga? Eller har en vattenväxt du inte känner igen plötsligt spridit sig i dammen du passerar varje dag på väg till jobbet? Då kan det vara fråga om en invasiv främmande art och du kan hjälpa till att skydda ekosystemen i Dalarna genom att rapportera ditt fynd.

I den nysläppta rapporten ”Vattenanknutna invasiva främmande arter i Dalarnas län” Länk till annan webbplats. ges en överblick över ett 20-tal växter och djur som förekommer i anslutning till vattenmiljöer, som med människans hjälp spridit sig utanför artens naturliga utbredningsområde och som kan göra skada på ekosystemen.

Framsidan till rapporten Vattenanknutna invasiva främmande arter i Dalarnas län

Klimatförändringar kan förvärra problemen

Vissa av arterna förekommer redan i Dalarna, andra kan väntas sprida sig hit i framtiden. Inte minst finns det en risk att klimatförändringar kan bidra till det:

- Ett varmare klimat kan framöver leda till att arter som idag inte kan överleva våra kalla svenska vintrar, på sikt inte bara överlever, utan även förökar sig i länet. Därför är det extra viktigt att kartlägga och hålla koll på dessa arters utbredning framöver, förklarar Andreas Johansson som är limnolog på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nu behövs hjälp att identifiera var arterna finns

Rapportsläppet blir startskottet för ett mer långsiktigt arbete för Länsstyrelsen med att vidta åtgärder för att skydda ekosystemen i länet mot arterna som nämns i rapporten.

Men för att veta var insatserna gör mest skillnad behöver Länsstyrelsen få ännu bättre koll på var arterna förekommer i Länet. Därför går de nu ut med en vädjan till Dalarnas befolkning om att hjälpa till och rapportera in om de observerat några vattenanknutna invasiva främmande arter.

Så enkelt är det att rapportera om du sett en invasiv främmande art

Kolla gärna igenom rapporten Vattenanknutna invasiva främmande arter i Dalarnas län Länk till annan webbplats. så att du lär dig känna igen arterna när våren och sommaren kommer.

Om du ser en någon av arterna i rapporten - rapportera snabbt och enkelt direkt i mobilen via invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats. Där finns det även bildmaterial till hjälp vid artbestämningen. För att rapportera in en art gör såhär:

  1. Fota arten du hittat
  2. Gå in på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.
  3. Leta fram den art du tror att det rör sig om – jämför ditt fynd med bilderna på invasivaarter.nu
  4. Ladda upp ditt foto och rapportera in var du hittade fyndet
  5. Klart!

Om du tycker det är enklare kan du även höra av dig direkt till Länsstyrelsen för att rapportera in och få hjälp att artbestämma fyndet. Vi vill ha information om vilken art det handlar om och var du gjort fyndet. Har du en bild vill vi gärna ha den också.

Kontakt