Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 8 mars — målmedvetet arbete och kunskap gör skillnad

Hand som bär ett hjärta. Illustration.

Internationella kvinnodagen den 8 mars räcker inte för att göra skillnad, men det är dagen då vi påminner varandra om att fortsätta arbeta målmedvetet för att öka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter till ett fritt liv. Den yttersta formen av ojämställdheten är mäns våld mot kvinnor. Mer kunskap kan leda till ökad upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck och att allt fler får hjälp.

Socialstyrelsen erbjuder två fördjupande, kostnadsfria webbutbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck, en för hälso- och sjukvården och en för socialtjänsten.

Ny fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Skolverket erbjuder en webbutbildning om hur skolan kan organisera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningen riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsa men är öppen för alla.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck - Skolverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun erbjuder en kostnadsfri webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med kursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Om hedersrelaterat våld och förtryck - webbkursheder.se Länk till annan webbplats.

Samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Ett av våra uppdrag är att utveckla ett regionalt kommun- och myndighetsgemensamt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarna. En viktig del i vårt arbete är att sprida kompetenshöjande insatser till de yrkesverksamma som möter de utsatta.

Bakgrund

Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Kontakt