Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årsredovisning för 2021

Omslaget till årsredovisningen 2021

Årsredovisningen för 2021 är nu sammanställd och klar. Här kan du läsa om de olika delarna av vår verksamhet och vad vi gjort under året som gått.

– 2021 var ett år där vårt redan breda uppdrag breddades ytterligare, vår förmåga att snabbt ställa om sattes på prov och det var ett år där vi har bedrivit krisledning och krishantering i en omfattning vi inte tidigare upplevt. Därtill har vi i tämligen stor omfattning arbetat på annan plats än ordinarie tjänsteställe. Vårt arbete har präglats av krishanteringen, såväl för de många medarbetare som har ingått i vår krisstab, som för alla andra medarbetare, säger tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg Littorin i sin inledning till Länsstyrelsen i Dalarnas läns årsredovisning för 2021. 

För att få veta mer om vad vi gjort under året inom alla våra olika avdelningar och enheter, läs igenom vår årsredovisning.

Årsredovisning 2021

Kontakt