Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 15 februari 2022

Bild som visar hur en kvinna blir vaccinerad.

Foto: Mostphotos

Trots omfattande smittspridning och hög belastning på länets sjukvård finns det tecken som tyder på att pandemin nått en platå. Samtidigt är det viktigt att länets invånare fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: vaccinerar dig om du kan och stanna hemma vid symtom.

Smittspridning

Sedan Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen av allmän testning har antalet genomförda PCR-prov minskat markant i Dalarna. Regionen använder därför andra mätpunkter för att följa smittans utveckling. Deras bedömning är att smittspridningen inte längre ökar i Dalarna utan att den istället befinner sig på en platå.

Sjukvården

Det är fortfarande många människor i Dalarna som behöver sjukvård på grund av covid-19. Samtidigt har ungefär hälften av de registrerade covid-19-patienterna i Dalarna sökt vård av annan anledning (vid testning har det alltså framkommit att de utöver sina vårdbehov också är smittade av covid-19).

Vi ser också att det genomsnittliga antalet covid-smittade patienter som vårdas på Regionens slutenvård minskat från 75 under vecka 5, till 61 under vecka 6. Antalet IVA-patienter som vårdades i Dalarna på grund av covid-19 minskade under samma period från 5 patienter till 4. Trots minskningen var belastningen på sjukvården i Dalarnas bland den högsta i landet (i förhållande till befolkningsmängden) under vecka 6.

Vaccination

Vaccinationerna i Dalarna löper på enligt plan. Alla som fått sin andra dos för minst 3 månader sedan och fyllt 18 år kan boka tid för att få dos 3 (påfyllnadsdos). Samtidigt kan alla som fyllt 12 år boka tid för dos 1 och 2.

89 % av alla personer över 12 år i Dalarna har fått minst en dos, 87 %har fått två doser. 61 % av alla som fyllt 18 år har fått tre doser.

Samhällsviktig verksamhet

Länets kommuner meddelar att personalbristen inom främst vård-och omsorg samt skola fortfarande är hög på grund av sjukfrånvaro (och tidigare även hemkarantän). Region Dalarna rapporterar om en fortsatt betydande påverkan på hälso- och sjukvården i länet.

Planerade åtgärder

Just nu pågår förberedelserna inför den nationella vaccinationsveckan, vecka 11. Region Dalarna står för planering av insatser. Länsstyrelsen och kommunerna kommer framförallt att stötta med informationsarbete.

Kontakt

För frågor angående Länsstyrelsens hantering av pandemin kontakta coronasamordningen:

E-post coronasamordning.dalarna@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 07 00

Mer information


Vaccinering och provtagning i Dalarna: 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis: e-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Covid-19-vaccin som används i Sverige: läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Gällande lagar, råd och rekommendationer: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen: länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pandemins läge och utveckling i Sverige: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt