Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barn som far illa uppmärksammas

Barn med brunt hår och randig tshirt sitter själv och kollar ut genom ett fönster. 

Foto: Mostphotos

Idag inleds uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam”. Veckan handlar om att uppmärksamma barn i Dalarna som växer upp i familjer där det förekommer missbruksproblem, våldsamhet eller andra faktorer som gör att barnet har det otryggt hemma.

Många barn och ungdomar i Dalarna far illa och växer upp i hem där det förekommer våld, missbruk, hedersrelaterat förtryck eller med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Genom att fler vuxna vet hur man ska agera om man märker att ett barn far illa kan dessa barn får hjälp och stöd och därmed få bättre förutsättningar att må bra och växa upp till friska och starka vuxna.

Vi vill vara med och bidra till ett Dalarna där alla barn får växa upp i trygga hem. Genom att öka kunskapen hos dem som möter barn och ungdomar hoppas vi att fler personer får kunskap om hur vi ska agera när barn i vår närhet far illa, säger Soledad Alarcón Helling, Utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Kunskapshöjande föreläsningar får stor publik

Länsstyrelsen anordnar under veckan en rad föreläsningar för att höja kunskapen hos yrkesverksamma eller personer som arbetar ideellt och som möter barn och unga. Föreläsningarna är näst intill fullsatta vilket innebär att nästan 200 personer från hela länet kommer få ökade kunskaper inom området.

Föreläsningar för yrkesverksamma

Föreläsningarna kommer i år behandla frågor som hedersrelaterat förtryck och våld, hur barns hälsa påverkas av att växa upp i en miljö där de far illa och hur barn till missbrukande föräldrar mår och olika preventiva insatser för gruppen.

Barn kan fara illa av flera olika orsaker. Fokuset under veckan ligger på barnen och att det är vuxna som ska agera och stötta barn som lever i utsatthet. Barnen i Dalarna ska veta att de inte är ensamma och det finns vuxna som bryr sig om dem, säger Ulrika Andersson, folkhälsostrateg på Länsstyrelsen.

Du är inte ensam - hit kan du vända dig!

Om du som vuxen upptäcker att ett barn i din närhet har det svårt hemma så kan din insats vara avgörande för barnets framtid. Men det kan vara svårt att veta vad som är rätt och hur man ska göra. Det finns många webbplatser som ger stöd i hur du bör agera och vart du kan vända dig för att få mer hjälp. Här nedan listar vi ett urval för att hjälpa dig komma vidare.

Din kommun

I första hand är det bra att gå in på din kommuns hemsida och läsa om vilket stöd du kan få just där du bor. Där finns ofta nummer och mejladresser till just det stöd du behöver och kan få lokalt.

Lista med länkar till alla kommuner på skr.se Länk till annan webbplats.

Orosanmälan

Funderar du på att göra en orosanmälan för ett barn du är orolig kanske far illa, men är osäker på hur det går till? Du kan läsa mer om när du ska göra en orosanmälan och hur det går till på Socialstyrelsens hemsida.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du bland annat få hjälp om du behöver någon att prata med. Det är gratis och de har tystnadsplikt. Du hittar en mottagning genom att söka på deras sida. De har också bra information och stöd på sin hemsida om att ha det jobbigt i sin familj. De har även en ännu längre lista än vad vi har här, på nummer och stödchatter kopplat till olika frågor.

UMO.se Länk till annan webbplats.

Bris - Barns rätt i samhället

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Du spelar roll

En sida för dig som samlar tips och material kopplat till barn som lever i familjer med missbruk.

Duspelarroll.se Länk till annan webbplats.

Barndom utan baksmälla

Flera aktörer har gått ihop i detta initiativ som syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Bland annat lyfter de tio tydiliga tips och råd för hur du kan hjälpa till.

barndomutanbaksmalla.se Länk till annan webbplats.

Maskrosbarn

Är du 13—19 år gammal och har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld? Hos Maskrosbarn kan du få stöd av vuxna som vet hur det känns. Vi erbjuder chatt och kuratorsamtal online

Maskrosbarn Länk till annan webbplats.

Barnahus Dalarna

Barnahus Dalarna har som mål att att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov.

Barnahus Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Hedersförtryck.se

En sida för dig som är utsatt för hedersförtryck, behöver veta mer i din yrkesroll eller är orolig för någon.

Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Tris – tjejers rätt i samhället

Tris arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder stöd till dig som känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller till dig som bara behöver prata med någon som förstår din situation. Jouren är öppen mellan kl 9—17.

www.tris.se Länk till annan webbplats.

Barnafrid

Nationellt kompenscentrum mot våld mot barn.

Barnafrids webbplats Länk till annan webbplats.
Affischen "Värt att veta" som listar svenska stödlinjer dit unga kan vända sig. Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för, eller om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält något för att få stöd. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet

brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns hjälp att för för den som är våldsutövare och vill sluta. Här hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.

Välj att sluta

Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll.

Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser.

Telefon: 020-555 666

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella Mansjouren

På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utsatt och som utövare. Telefon: 08-30 30 20

Nationella Mansjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan

Rädda Barnen, Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, Region Dalarna, Falu kommun; elevhälsan, skolan/barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Faluns brottsförebyggande råd.

Föreläsning för allmänheten, Frida Boisen

Digital föreläsning för allmänheten med Frida Boisen
14 februari klockan 18.00 - 20.00

Länk till föreläsningen på Falu kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt