Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka jordbrukarstöd!

Fyra bilder som visar en traktor på ett fält, kor på en äng, en man med lie på en äng och höbalar i solnedgången.

Både stora och små verksamheter kan ansöka om jordbrukarstöd. Fotocollage: Mostphotos

Från och med den 9 februari kan man ansöka om jordbrukarstöd, och ansökningsomgången är öppen fram till den 13 april. Jordbrukarstödet är till för att bidra till ökad konkurrenskraft och hållbar livsmedelsproduktion i Dalarna. Det bidrar också till ökad biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd.

I Dalarna lämnas det varje år in nära 1 800 ansökningar till Länsstyrelsen. Bland de sökande finns allt från större lantbruksföretag med stora arealer till hembygdsföreningar som sköter en mindre slåtteräng.

– Ansökan gör man via Jordbruksverkets e-tjänst ”SAM internet. Vi hjälper gärna till och svarar på frågor om de olika stöden och berättar om hur e-tjänsten fungerar. Därför har vi utökat våra telefontider under ansökansperioden, berättar Maria Krantz, tillförordnad chef för enheten för landsbygd och jordbrukarstöd.

Telefonsupporten hjälper dig med ansökan

Den som behöver support för att göra sin ansökan via ”SAM internet” kan prata med någon av Länsstyrelsens handläggare på telefonnummer 0771-67 00 00 vardagar klockan 9–15, från den 21 mars klockan 8–16.

De sista två veckorna innan sista ansökningsdag är öppettiderna utökade till klockan 20.00 respektive 22.00. När man ringer supporten är det bra om man först loggar in och påbörja sin ansökan i ”SAM Internet”.

Läs mer om jordbrukarstöd

Kontakt