Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 2 februari 2022

Bild med graf som visar utvecklingen av antalet covid-smittade personer i Dalarna, vecka för vecka.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna

Den rekordhöga smittspridningen i Dalarna håller i sig. Trycket på vården fortsätter att öka och på många arbetsplatser runt om i länet saknas det personal på grund av sjukdom och hushållskarantän.

Uppdatering 2022-02-09

Från och med den 9 februari upphör de flesta restriktioner och rekommendationer kopplade till coronapandemin att gälla. På krisinofmration.se kan du läsa vilka rekommendationer som fortfarande finns kvar:

krisinformation.se "Detta gäller just nu" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittspridning

Smittspridningen i Dalarna är rekordstor och fortsätter att öka. Under vecka 4 testade 8 610 personer i Dalarna positivt för covid-19. Eftersom provtagningskapaciteten är begränsad och alla inte kan testa sig är det i verkligheten ännu fler som smittats. Region Dalarna meddelar att de ser en bred smittspridning i hela länet bland många olika verksamheter.

På grund av den höga smittspridningen har Folkhälsomyndigheten meddelat att personer inom nyckelfunktioner (se MSB:s definition av nyckelfunktioner) Länk till annan webbplats. inte behöver stanna hemma från jobbet, även om någon i hushållet har testats positiv för viruset.

Sjukvården

Antalet covid-patienter fortsätter att öka i Dalarna. Under vecka 4 var det i genomsnitt 42 patienter varje dag som låg inlagda på slutenvården med covid-19-symtom och 4 patienter som vårdades på IVA. För två veckor sedan var motsvarande siffror 37 patienter på slutenvården och 2 på IVA.

Vaccination

Dalarna fortsätter att ha en hög vaccinationstäckning i relation till övriga landet. I Dalarna har:

  • 89 procent av alla som är 12 år och äldre fått sin första dos (att jämföra med riksgenomsnittet på 86,5 procent),
  • 86 procent har fått dos två (83,5 procent i hela riket),
  • 52 procent har fått dos tre (48,8 procent i hela riket).

Samhällsviktig verksamhet

Länets kommuner fortsätter att rapportera om ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro inom flera förvaltningar. Samtidigt meddelar de att läget förbättrats något under vecka 4 jämfört med föregående vecka. Den sammantagna bilden är ändå att pandemin fortfarande har en betydande påverkan på den offentliga verksamheten.

Åtgärder

Under våren kommer de elever som inte fyllt 12 i höstas, men som gör det nu under våren att erbjudas vaccinering. De bokar då vaccinationstid på vårdcentralen.

Region Dalarna har fattat beslut om att inte begära in läkarintyg för dag 8 för de som är hemma och sjuka. Regionen ser gärna att denna åtgärd tillämpas även av andra aktörer.

Länsstyrelsen och Region Dalarna arbetar med vägledning för personer som arbetar i utpekade nyckelfunktioner. Under veckan kommer ett informationsmaterial gå ut till berörda arbetsgivare.

Med anledning av det ansträngda läget inom offentlig sektor håller länets kommunledningar (politiker och tjänstemän) digitala avstämningar med Region Dalarna och Länsstyrelsen en gång i veckan.

Kontakt

För frågor angående Länsstyrelsens hantering av pandemin kontakta coronasamordningen:

E-post coronasamordning.dalarna@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 07 00

Mer information


Vaccinering och provtagning i Dalarna: 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis: e-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Verifiering av vaccinationsbevis: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Covid-19-vaccin som används i Sverige: läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Gällande lagar, råd och rekommendationer: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen: länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pandemins läge och utveckling i Sverige: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt