Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dalarna i topp tre många söker stöd för klimatsmarta satsningar

Bondgård i vinterlandskap. Rödmålade hus och blå himmel, solen skiner. 

Det statliga klimatinvesteringsstödet Klimatklivet har tilldelat satsningar i Dalarna med drygt 400 miljoner kronor sedan starten 2015. Dalarna placerar sig bland topp tre av landets län när det gäller både antal inkomna och beviljade ansökningar per capita. Under 2021 har intresset för nya satsningar varit stort och stöd har beviljats till åtgärder som konverteringar från olja, laddstationer för elbilar och för ellastbilar, cykelgarage, slagg i betong, biogaslastbilar och produktion och distribution av lokalt producerad vätgas.

Under 2021 tog Länsstyrelsen emot 87 ansökningar från företag, föreningar, kommuner och andra aktörer. Alla beslut från höstens ansökningar är inte fattade ännu. I skrivande stund har drygt 63 miljoner kronor beviljats till 49 av dessa åtgärder.

– Det känns otroligt kul att så många i Dalarna vill och vågar satsa på att ställa om till klimatsmartare alternativ. De satsningar som har beviljats stöd kommer att bidra till stor klimatnytta, säger Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Några av de åtgärder som beviljats stöd i Dalarna 2021:

  • Dala Vind har beviljats drygt 17 miljoner i stöd för produktion och distribution av lokalt producerad grön vätgas i Malung. Åtgärden bedöms förutom att bidra till minskad klimatpåverkan även bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion.
  • 11 ansökningar från olika åkeriföretag för biogaslastbilar har beviljats. Det bidrar till den viktiga omställningen av transportsektorn.
  • Arwidsro MoraNoret Fastigheter AB och Svärdsjö Tankställe vill främja cyklandet och minska bilåkandet och har fått bidrag för cykelgarage.
  • Betongindustri AB och Thomas Betong AB har tillsammans beviljats drygt 800 000 kr för en åtgärd där de blandar in slagg i betong och på så sätt minskar andelen cement. Det gör att man minskar koldioxidutsläppen.

Fler klimatsmarta idéer kan få stöd

Den 10 februari öppnar en ny ansökningsomgång för den som vill söka stöd hos Klimatklivet. Det är den första av tre ansökningsomgångar under året. För den som har en stor eller liten idé, en färdig ansökan eller en klimatsmart dröm finns det möjlighet att få mer information och ställa frågor till Länsstyrelsens experter under en digital informationsträff den 2 februari.

– Vi hoppas på fortsatt högt söktryck från aktörer i Dalarna. Vi ser gärna fler ansökningar för att konvertera bort fossila bränslen till förnybar energi. Den sista oljan för uppvärmning och processer bör fasas ut, säger Annika Varghans. Även ansökningar för nya tekniker som till exempel vätgas och biogas välkomnas. Lantbruksåtgärder prioriteras inom Klimatklivet. Nu öppnar även möjlighet att söka stöd för elproduktion från biogas i stationär motor, hos lantbrukare eller andra företag.

Fakta Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Ansökningarna till Klimatklivet hanteras av Länsstyrelsen som samordnar det regionala energi- och klimatarbetet. Naturvårdsverket beviljar ansökningar och betalar ut stöden.

Kontakt