Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om pandemiläget i Dalarna 19 januari 2022

Illustration med Region Dalarna som avsändare. Illustrationen visar olika exempel på åtgärder som vi alla behöver vidta för att minska smittspridningen. Som att hålla avstånd och använda munskydd.

Illustration: Region Dalarna

Dalarna upplever för närvarande en rekordhög smittspridning som för med sig stora konsekvenser för bemanningen av bland annat samhällsviktiga verksamheter. Samtidigt ökar trycket på sjukvården och Region Dalarna har därför gått ut med ett förslag om användning av munskydd.

Smittspridning

Dalarna, liksom resten av landet, upplever för tillfället en rekordhög smittspridning. Det har i sin tur skapat en efterfrågan på provtagning som överstiger sjukvårdens testningskapacitet, vilket gör att siffrorna över antalet smittade från och med vecka tre och framåt inte är representativ för hur många som faktiskt smittats. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognoser förväntas smittspridningen kulminera i slutet av januari.

Sjukvården

Belastningen på vården är hög och Region Dalarna anser att läget är mycket allvarligt. Regionen rapporterar om stor brist på vårdplatser samt hög sjukfrånvaro hos personal.

Den genomsnittliga beläggningen av covid-patienter i länet var under vecka två 32 patienter på slutenvården och 2 på IVA. Samtidigt ser vi att den senaste dagsaktuella informationen från Regionen visar på 37 patienter på slutenvården och 5 personer på IVA.

Trots det ansträngda läget är trycket på vården ännu inte i nivå med tidigare vågor i pandemin, där de högsta noteringarna kommer från vecka 15 förra året (2021). Då var det i snitt 96 personer som låg inne på slutenvården och 15 personer som vårdades på IVA i Dalarna.

Vaccination

88 procent av alla vuxna i Dalarna har fått minst en dos, 86 procent har fått två doser och 42 procent har fått dos 3. De aktuella grupperna för vaccinering av dos 3 är personer från 18 år som fått dos 2 för minst 5 månader sedan.

Samhällsviktig verksamhet

Under veckan har Länsstyrelsen mottagit följande rapporter:

  • 1 kommun meddelar betydande påverkan med hög personalfrånvaro, sjukdom, karantän och VAB. Gymnasieskolan tvingas stänga i 2 dagar på grund av personalbrist.
  • 2 kommuner ber föräldrar om möjligt hålla barn hemma från förskolan.
  • 1 kommun uppger att de har smitta (Covid-19) bland driftpersonal på företag för fjärrvärmeleverans vilket gör att bemanningen är ansträngd för tillfället, men det är ännu ingen påverkan på leveransen av fjärrvärme.
  • 3 kommuner meddelar att det finns en måttlig påverkan inom hälso-och sjukvård och omsorg. Dessa kommuner meddelar också att det är ett ansträngt bemanningsläge.
  • 1 kommun meddelar betydande påverkan med hög personalfrånvaro, sjukdom , karantän och VAB. Hårdast drabbade är verksamheter inomäldreomsorg och hemtjänst. Kommunen arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna frigöra personal från andra verksamheter för att fortsatt upprätthålla de drabbade verksamheterna.
  • Brandkår: Ingen extern verksamhet bedrivs utöver operativ verksamhet. Flera medarbetare borta pga. egen sjukdom eller familjekarantän.
  • Polisen: Gränsbevakningen mot Norge är resurskrävande.

Åtgärder

Från och med 18 januari har Region Dalarna återinför tidsbokning för provtagning. Syftet är att prioritera vilka som provtas och undvika köer vid provtagningsplatserna.

Från den 14 januari uppmanar Region Dalarna allmänheten över 18 år, samt gymnasiet, att munskydd bör användas när det inte går att hålla avstånd inomhus (anledningen att man inte använder ordet ”rekommenderar” är för att detta är en regional åtgärd som inte ska förväxlas med de nationella rekommendationer som Folkhälsmyndigheten fastslår).

Från och med det 19 januari har regeringen beslutat om skärpta restriktioner som innebär: deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus. En möjlighet till sektionering införs (så att deltagartaket gäller för varje sektion). Deltagartaken kommer gälla när vaccinationsbevis används.

Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Pandemitillsyn

Länsstyrelsens enheten för pandemitillsyn har under slutet på december och början på januari förstärkt med tre nya tillsynshandläggare i takt med att tillsynsuppdraget utökats.

Enhetens arbete har under december fokuserat på de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum i länet. I övrigt har enheten prioriterat verksamheter med stora besöksantal inför och under mellandagsrea och vinterturism.

En generell iakttagelse från Länsstyrelsens pandemitillsyn är att större organisationer snabbare anpassar verksamheten när nya restriktioner tillkommer, medan mindre verksamheter och ideella föreningar ofta behöver mer vägledning och information.

Merparten av de verksamhetsutövare som länsstyrelsen kommit i kontakt med har varit välinformerade och har snabbt kunnat anpassa sig till de förändringar i restriktionerna som skett under perioden.

Mer information


Vaccinering och provtagning i Dalarna: 1177 Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis: e-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Verifiering av vaccinationsbevis: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Covid-19-vaccin som används i Sverige: läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Gällande lagar, råd och rekommendationer: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen: länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Pandemins läge och utveckling i Sverige: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt